Cofiwch wario yn eich siopau lleol!

Dyna oedd neges Gillian Elisa, Gwestai Arbennig Noson Siopa Hwyr Llanbed eleni, wrth iddi groesawi’r dorf wnaeth droi allan nos Iau ddiwetha i fwynhau noson hwyliog a chymdeithasol.

Roedd y goleuadau lliwgar yn datgan “Nadolig Llawen” (yn newydd eleni) ac sydd yn hongian bob pen o’r dre yn adlewyrchu’r croeso sydd gan Lanbed i ymwelwyr.

Roedd ffenestri busnesau’r dre bob un wedi’u haddurno’n brydferth, yn dangos ymdrech creadigol a balchder yn y gwasanaeth personol a gynigir. Derbyniodd “Cadi & Grace” y Cwpan am y Ffenest Orau, gyda chlod arbennig i “Calico Kate” a’r “Parlwr Pinco”.  Llongyfarchiadau bawb am lwyddo i gyfrannu at ysblander y dre eleni.

Bu Santa Clos yn ddiwyd, gan ddechrau gydag ymweliad â chartre Hafandeg, gan gyrraedd ar gefn tractor moethus – profiad newydd iddo – cyn cael ei gludo’n ôl i’r dre mewn sled a dynnwyd gan geffyl (bron cystal â Rudolf).

Hou fach iddo wedyn, yn gwrando ar Gillian, Y Welsh Whisperer a Chôr Cwmann yn canu carolau, cyn bwrw am y ‘grotto’ yn eglwys Emmaus.  Yno, cafodd dros gant ac ugain o blant eu croesawu gan fugail hawddgar, a chyfle i ddysgu am stori’r Nadolig cyn cwrdd â Santa a derbyn rhodd siocled (gyda diolch i gwmni bwyd Castell Howell am ei haelioni).

Gyda phlant ysgolion Bro Pedr, Dyffryn Cledlyn, Y Dderi, Carreg Hirfaen a Llanllwni yn canu gydol y noson, ‘roedd yna ddigonedd o adloniant, heb sôn am y dawnswyr, y sioe pypedau, paentio gwynebau a ‘glitter tattoos’! Ac roedd ‘na gyfleoedd ychwanegol i siopa’n lleol, wrth gefnogi’r stondinwyr bwyd a chrefft. Ac yn y ‘Pantri’ roedd ‘na gyfle i gwrdd â Doreen Lewis y gantores canu gwlad i glywed am ei llyfr newydd.

Ar ran Siambr Fasnach Llanbed, diolch i’r holl wirfoddolwyr a busnesau wnaeth gyfrannu at lwyddiant y noson.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *