Cofio ar ôl canrif yn ein cymunedau

Cofgolofn Plwyf Pencarreg. Llun Ronnie Roberts.

Cofgolofn Plwyf Pencarreg. Llun Ronnie Roberts.

Cynhelir Gwasanaethau Cofio lleol ar ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf heddiw. Dyma fanylion llawer ohonyn nhw:

CWMANN / PENCARREG – Cofgolofn ger y Ram am 10.45yb gyda the i ddilyn yn y Ganolfan.

LLANGYBI – Neuadd Goffa am 3.30yp.

LLANBED – Cofgolofn ar Sgwâr Burgess am 10.45yb.

LLANFAIR CLYDOGAU –

2.30yp Dadorchuddio cofgolofn newydd,

Yr arddangosfa yn Eglwys Llanfair Clydogau. Llun: Alan Leech.

Yr arddangosfa yn Eglwys Llanfair Clydogau. Llun: Alan Leech.

3.00yp Neuadd Llanfair – lluniaeth ac arddangosfa, a’r Eglwys ar agor gydag arddangosfa hefyd,

7.00yh – Llanfair-fach – tanio coelcerth.

BETWS BLEDRWS – 10.45yb Cymundeb a gwasanaeth y cofio.

CAPEL PRIFYSGOL Y DRINDOD DEWI SANT – 10.15yb Gwasanaeth byr i gofio ac arddangosfa.

CELLAN – ger y gofgolofn am 11.00yb.

DREFACH a LLANWENOG 

1.00yp y gofgolofn ger Ysgol Dyffryn Cledlyn,

Cofgolofn Llanybydder. Llun : Peter Evans.

Cofgolofn Llanybydder. Llun : Peter Evans.

2.00yp Cofio’r Canmlwyddiant gydag eitemau gan yr ysgol a’r CFfI yn yr Eglwys ac yna te i ddilyn,

7.00yh Coelcerth Gobaith ar fanc Blaenrallt Ddu, Cwmsychbant (Nid ar agor i’r cyhoedd, ond i’w gweld o bell).

LLANYBYDDER – Eglwys San Pedr am 9.30yb a ger y gofgolofn ar y sgwâr wedi hynny.

Cofiwch fynychu yn eich cymuned chi a chofio’r aberth.  Yn anghof ni chânt fod.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *