Cneifio Llambed 2017

Cynhaliwyd Cneifio Llambed eleni ar yr 22ain o Orffennaf ar Fferm Capeli, Mr Bleddyn Williams, Bayliau oedd y llywydd a bu’n ddiwrnod llwyddiannus unwaith yn rhagor.

Dyma oedd y canlyniadau.

Dosbarth Iau:

1. Caron Evans

2. Llyr Jones

3. Llyr Evans

4. Guto Jones

5. Hugh Jones

6. Meirion Evans

Enillydd y Cwpan Lleol oedd Guto Jones ac enillydd y gwobr ansawdd oedd Llyr Jones.

Dosbarth Canol:

1. Aled Preece

2. James Lewis

3. Gwydiom Evans

4. John James

5. Caron Evans

6. Owain Lewis

Gwobr Ansawdd – Dewi Jenkins.

Dosbarth Uwch:

1. Dylan Jones

2. Dion Hughes

3. Steffan Jenkins

4. Ilan Rhys Jones

5. Llywelyn Williams

6. Dion Edwards

Gwobr Ansawdd – Dion Hughes.

Dosbarth Agored:

1. Jonny Kirkpatrick

2. Jack Fagan

3. Richard Jones

4. Gwion Lloyd Evans

5. Gareth Daniel

6. Alun Lloyd Jones

Gwobr Ansawdd – Mathew Evans.

Cneifio Gwellau:

1. Gareth Owen

2. Richard Till

3. Rheinallt Hughes

4. Adrian Davies

5. Clive Hanmer

6. Robin Jones

 

Prawf Cymru – Seland Newydd:

1. Cymru

2. Seland Newydd

 

Prawf Cymru – Ffrainc:

1. Cymru

2. Ffrainc

 

 

Hoffai Pwyllgor Cneifio Llambed ddiolch yn fawr iawn i’r holl noddwyr sy’n sicrhau cystadleuaeth lwyddiannus bob blwyddyn, hefyd i’r holl bobl sy’n paratoi ac yn helpu o flaen llaw ac ar y diwrnod.

Mae mwy o wybodaeth a lluniau ar gael ar ein tudalen Facebook sef ‘Cneifio Llambed / Lampeter Shears’.

 

 

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *