Clonc360 yn arwain gyda chynllun gwefannau bro

Logo yn dweud Bro360, lle ar y we a Golwg

Logo lansio’r cynllun newydd

Cynllun peilot am ddatblygu’r gwaith yn Llanbed gyda’r gobaith o ledu trwy Gymru

Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi cynnig ar greu rhwydwaith o wefannau bro Cymraeg, gan ddilyn esiampl Clonc360.

Cwmni Golwg o Lanbed sydd y tu cefn i’r fenter i gydweithio gyda mudiadau a chymdeithasau mewn dwy ardal arbrofol er mwyn datblygu syniad a allai, yn y pen draw, weithio ledled Cymru.

Mae’r cwmni wedi llwyddo gyda chais am ychydig tros £275,000 y flwyddyn am bedair blynedd i greu a chynnal y prosiect peilot, dan yr enw Bro360.

Ers tair blynedd bellach, mae’r cwmni wedi bod yn cydweithio gyda phapur bro Clonc ar wefan Clonc360 – fe fydd y cydweithio hwnnw’n parhau a chryfhau ac esiampl ardal Llanbed yn bwydo’r cynllun newydd.

“Tua deugain mlynedd yn ôl, mi greodd papurau bro chwyldro yn y wasg Gymraeg ac ym mywyd cymunedau Cymraeg; mae’n bryd ceisio gwneud yr un math o beth ar gyfer y ganrif newydd a’r dechnoleg newydd,” meddai Golygydd Gyfarwyddwr Golwg, Dylan Iorwerth.

“Roedden ni wedi gweithio gyda’r papur bro yn Llanbed i greu gwefan Clonc360 er mwyn dangos beth oedd yn bosib. Mi fydd Clonc360 hefyd yn elwa o’r cynllun newydd.”

Cynllun peilot

Cynllun peilot yw Bro360 a’r nod, meddai Golwg, yw dod o hyd i bartneriaid mewn dwy ardal – Arfon a gogledd Ceredigion – i geisio creu dau glwstwr o wefannau bro a gweithio ymhellach i ddatblygu Clonc360.

“Y gamp fydd dod o hyd i bartneriaid, o gydweithio a chreu’r gwasanaeth newydd yma, efo’r nod o roi llwyfan i bob agwedd ar fywyd yr ardaloedd gwahanol trwy’r Gymraeg, efo pob bro yn cael ei gwefan ei hun,” meddai Dylan Iorwerth.

“Erbyn diwedd y pedair blynedd, gobeithio y bydd gynnon ni ffyrdd llwyddiannus o weithio fydd yn gallu cael eu rhannu efo ardaloedd eraill ledled Cymru – pa bynnag fröydd sydd eisio cymryd rhan.

  • Mae’r cynllun wedi ei gefnogi gydag arian o Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig ac yn dod trwy Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *