‘Cico Sodle’ CD newydd Côr Corisma

CD Cico Sodle

CD Cico Sodle

Ar nos Wener olaf Hydref, lansiwyd cryno ddisg cyntaf Côr Merched Corisma, ‘Cicio sodle’.  Dyma’r hyn ysgrifennodd Gwen Davies, Ysgrifennydd y Wasg ar ran y côr:

Bydd y côr yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed y flwyddyn nesaf, a pha gwell ffordd i ddathlu nag i greu cryno ddisg o hoff ganeuon y Côr.

Cafwyd noson ddymunol iawn i’w lansio yng Nghanolfan Gymunedol Cwm-ann. Noson anffurfiol gan ymlacio a mwynhau’r caws a’r gwin mewn cwmni da ac wrth gwrs, yn sain canu peraidd y Côr.

Aelodau Corisma ar noson y lansio

Aelodau Corisma ar noson y lansio

Treuliwyd oriau yn ymarfer ac yn recordio’r caneuon yn Neuadd Llanfair Clydogau ac yn Stiwdio Talent Cymru, Llangeithio gyda Eifion ‘Bodyshaker’ Williams. Felly, CD wedi cael ei chreu a’i chynyrchu yn lleol, yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

Arweinydd amryddawn y Côr yw Carys Lewis sydd yn canu fel unawdydd ar y ddisg yn y gân Clychau Bethlehem. Y cyfeilyddion yw Alwena Roberts a Lois Williams gyda Helen Davies yn unawdydd yn y caneuon Anfonaf Angel a Pererin Wyf. Mae nifer o ganeuon poblogaidd megis Benedictus, Calon Lân ac un Seren Wen, rhywbeth at ddant pawb!

Ar noson y lansio dywedodd Eifion Williams “Dyma un o’r corau llwyfan gorau yng Nghymru ar hyn o bryd.”

£10 yw pris y CD a bydd hanner yr arian yn mynd tuag at elusen Ymchwil Cancr Cymru.

Os am anrheg arbennig fydd yn siwr o blesio y Nadolig hwn, hon yw’r CD i chi! Does dim rhaid cicio sodle rhagor, mae’r CD yn eich siop lyfrau leol ac ar gael gan aelodau’r Côr!

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *