CFfI Ceredigion – Llanwenog yn ennill eto

Luned Mair yn cipio’r gadair

Cipio tlysau’r llwyfan a’r gwaith cartref

Llanwenog oedd enillwyr Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Ceredigion – unwaith eto.

Fe enillon nhw o 29 o bwyntiau gan gipio’r tlysau am y clwb gorau ar y llwyfan ac yn y gwaith cartref.

Felinfach oedd yn ail, gan ychwanegu at eu llwyddiant yn y Rali eleni, a Phontsian yn drydydd, ddeg pwynt arall yn ôl.

Roedd llawer o’r cystadlaethau “o safon cenedlaethol yn rhwydd”, meddai’r beirniad cerdd, Gareth Wyn Thomas – “r’ych chi’n hynod o gyfoethog fel sir”.

Y Gadair i Lanwenog

Fe aeth y Gadair hefyd i Lanwenog, gyda Luned Mair o Alltyblaca’n ennill y wobr am y pedwerydd tro.

Yn ôl y beirniad, Huw Meirion Edwards, roedd hi’n storïwr o fardd ac wedi sgrifennu cerdd “ardderchog” ar y testun trysor.

Côr mawr CFfI Ceredigion

Roedd aelodau o ardal Clonc yn rhan o’r côr buddugol hefyd, Côr Pontsian, ac fe fydd rhagor yn ymuno â nhw yn Eisteddfod Genedlaethol y mudiad yn Llandudno pan fydd côr ar y cyd yn cynrychioli’r sir gyfan.

Yr enillwyr

Dyma’r enillwyr o ardal Clonc:

Llwyfan

Unawd Alaw Werin 26 neu iau: 3, Elin Haf Jones, Llanwenog

Meimio i Gerddoriaeth 26 neu iau: 3, Llanwenog

Deuawd/triawd/pedwarawd Cerdd Dant: 2, Llanwenog

Cân Gyfoes: 2, Llanwenog

Unawd 13 neu iau: 3, Ffion Davies, Llanwenog

Unawd 16 neu iau: Carys Evans, Llanwenog

Llefaru 16 neu iau: 2, Hanna Davies, Llanwenog

Llefaru 21 neu iau: 2, Meleri Davies, Llanwenog; 3, Briallt Williams, Llanwenog

Llefaru 26 neu iau: 2, Elin Haf Jones, Llanwenog; 3, Luned Mair, Llanwenog

Canu Emyn Nofis: 2, Sioned Fflur Davies, Llanwenog; 3, Hanna Davies, Llanwenog

Ensemble Lleisiol: 1, Llanwenog

Parti Llefaru: 1, Llanwenog

Sgets: 3, Pontsian (yn cynnwys aelodau lleol)

Parti Deusain: 2, Llanwenog

Deuawd neu Driawd Doniol: 2, Pontsian (yn cynnwys Endaf Griffiths, Cwrtnewydd)

Côr Cymysg: 1, Pontsian (yn cynnwys aelodau lleol)

Gwaith Cartref

Cerdd 26 neu iau: 1, Luned Mair, Llanwenog; 3, Twm Ebbsworth, Llanwenog

Rhyddiaith 26 neu iau: 3, Twm Ebbsworth, Llanwenog; 3, Luned Mair, Llanwenog

Drama 26 neu iau: 1, Luned Mair, Llanwenog; 3, Twm Ebbsworth, Llanwenog

Unrhyw gyfrwng 26 neu iau: 3, Elin Haf Jones, Llanwenog; 3, Luned Mair, Llanwenog

Unrhyw gyfrwng 21 neu iau: 1, Meinir Davies, Llanwenog; cydradd 3, Beca Jenkins (Cwmsychbant) Pontsian

Blog 16 neu iau: 3, Carys Evans, Llanwenog; 3, Hanna Davies, Llanwenog

Brawddeg: 1, Elin Haf Jones, Llanwenog; Teleri Evans, Pontsian; 3, Elliw Dafydd, Bro’r Dderi

Cyfansoddi sgets: 1, Twm Ebbsworth, Llanwenog

Ffotograffiaeth: 1, Carwyn Davies, Llanwenog;

Limrig: 2, Elin Haf Jones, Llanwenog; 3, Meinir Davies, Llanwenog

Celf: 2, Carwyn Davies, Llanwenog; 3, Meinir Davies, Llanwenog

Cyfansoddi Cân: 1, Elin Davies, Llanwenog;

Llyfr Lloffion: 1, Llanwenog; 2, Pontsian

Llyfr Cofnodion: 2, Llanwenog; 3, Pontsian

Llyfr Trysorydd: 1, Llanwenog

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *