Tywydd Archive

Cotiau am ddim i’r anghenus yn Llanbed

Mae dau ffrind wedi dechrau ar brosiect dyngarol yn Llanbed i ddarparu cotiau am ddim i’r

Llifogydd Llanybydder

Ar ôl y llifogydd gwaethaf i fwrw ein pentref ers 30 mlynedd, rhaid oedd dod at

Cyfri Cost Storm Callum

Bu Dydd Sul y 14eg o Hydref yn ddiwrnod o lanhau ar ôl effeithiau Storm Callum

Newidiadau i Wisg Ysgol Bro Pedr

Yn dilyn ystyriaeth fanwl Llywodraethwyr Ysgol Bro Pedr o’r ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar ynglŷn â’r wisg

Gorymdaith Gŵyl Dewi 2018

Er gwaethaf rhagolygon tywydd garw, aeth Gorymdaith Gŵyl Dewi cyntaf Llanbedr Pont Steffan ymlaen heddiw (2il

Merch o Lanwnnen a daeargryn Mecsico

Nicola Miles wedi’i dal yn naeargryn yr wythnos diwethaf  Newydd adael Mecsico y mae Nicola Miles

Llyfrgell Llanbed ar ei newydd wedd

Ydych chi wedi gweld Llyfrgell Llanbed ar ei newydd wedd? Tra’r oedd y tywydd yn wlyb