Ydych chi wedi gweld Llyfrgell Llanbed ar ei newydd wedd? Tra’r oedd y tywydd yn wlyb