Teledu Archive

Dewis Dinah Jones i fod ar reithgor gŵyl ffilmiau yn Efrog Newydd

  Mae dynes leol wedi cael ei hethol i’r Prif Reithgor yn ‘New York Festivals Television

Storïau a Sgandals o Lanybydder

Mae mwy o drafod yn digwydd o fewn muriau’r salon trîn gwallt nag unrhyw le arall.

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017

Croesawyd Cymru gyfan i Ŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017 i Ysgol Bro Teifi ar

FIDEO: Ar drywydd Cymro yn China

Dylan Iorwerth yn olrhain hanes cenhadwr o Ffaldybrenin  Mae newyddiadurwr o Lanwnnen wedi bod ar drywydd

Noson Gomedi Clwb Rygbi Llanbed! 10.07.17

Cynhelir Noson Gomedi gyda Dan Thomas a Phil Cooper (gyda MC: Gary Slaymaker) yng Nghlwb Rygbi

Golwg o dref Llanbed yr Wythdegau ar S4C

Mae’n rhyfedd fel mae rhywun yn anghofio sut le oedd Llanbed.  Yn rhaglen ddiweddaraf ‘Y Ditectif’