Sioe Archive

CFFI Llanllwni – Cyflwyno Sieciau i Elusennau

Blwyddyn newydd dda i holl aelodau a Ffrindiau’r clwb. Ar ran CFFI Llanllwni hoffwn ddiolch i

FIDEO – Bois lleol yn serennu mewn drama gerdd newydd

Heilin, Hefin, Deian a Llŷr yn rhan o’r ‘Gang Cneifo’ Mae criw o fois lleol yn

Sioe Amaethyddol Llanbed 2017

Ar ddydd Gwener y 11eg o Awst cynhaliwyd Sioe Amaethyddol Llanbed ar gaeau Pontfaen drwy garedigrwydd

Ffair Ram Cwmann a Thaith Tractorau 2017

Cynhaliwyd y 27ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar y 9fed Medi. Cafwyd diwrnod cyfnewidiol o ran tywydd

Y Sioe Cneifo yn galw am actorion, cantorion a thechnegwyr

Mae dau gwmni theatr lleol yn galw am actorion, cantorion, technegwyr a pherfformwyr yr ardal i

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2017

Cynhaliwyd 37fed Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Sioe Cwmsychpant 2017

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2017  Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r

Y Dwbl Cenedlaethol i Huw

Bu’n haf llwyddiannus iawn unwaith eto eleni i Huw Evans o Gwrtnewydd yn ein gwyliau cenedlaethol. Yn

Cystadlaethau Barnu Stoc Sioe Llanbed 2017

Cynhaliwyd cystadlaethau barnu stoc ar ddwy noson eleni, sef y 7fed a’r 8fed o Awst.  Daeth

Ysgoloriaeth Deithio i fachgen o Lanwnnen

Mewn seremoni yn y Sioe Fawr ddydd Mawrth (Gorffennaf 25) fe gafodd bachgen o Lanwnnen ei