Sioe Archive

Rheolau symud anifeiliaid yn arwain Sioe Llanbed at garolau

Bu llai o gystadlu yn Sioe Amaethyddol Llanbed eleni yn ôl Llywydd Gwasanaeth Carolau a gynhaliwyd

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2018

Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r Cylch ar gaeau Waun, Rhydowen ar ddydd

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I Llanwenog 2018

Cynhaliwyd 38ain Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Cystadlu da yn Ffair Ram

Cynhaliwyd yr 28ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar yr 8fed Medi. Cafwyd tywydd anffafriol ond cefnogaeth dda yn

Huw yn cyrraedd y brig eleni eto

Pencampwr gyda hwrdd yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd ac ennill cystadleuaeth barddoniaeth Filanél yn yr

CFFI Llanllwni – Cyflwyno Sieciau i Elusennau

Blwyddyn newydd dda i holl aelodau a Ffrindiau’r clwb. Ar ran CFFI Llanllwni hoffwn ddiolch i

FIDEO – Bois lleol yn serennu mewn drama gerdd newydd

Heilin, Hefin, Deian a Llŷr yn rhan o’r ‘Gang Cneifo’ Mae criw o fois lleol yn

Sioe Amaethyddol Llanbed 2017

Ar ddydd Gwener y 11eg o Awst cynhaliwyd Sioe Amaethyddol Llanbed ar gaeau Pontfaen drwy garedigrwydd

Ffair Ram Cwmann a Thaith Tractorau 2017

Cynhaliwyd y 27ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar y 9fed Medi. Cafwyd diwrnod cyfnewidiol o ran tywydd

Y Sioe Cneifo yn galw am actorion, cantorion a thechnegwyr

Mae dau gwmni theatr lleol yn galw am actorion, cantorion, technegwyr a pherfformwyr yr ardal i