Pobl Archive

Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed

Y diddanwr Gary Slaymaker sy’n dweud bod Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed, ac yn fwy penodol yn

Menyw ddŵad ond gwraig weithgar iawn

Yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc mae Delyth Morgans Phillips wedi ysgrifennu am Ann Bowen Morgan,

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2016

Cynhaliwyd 36ain Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016

O ddydd Gwener y 19fed Awst hyd y 21ain, bydd Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016 yn

Pennaeth Ysgol Bro Pedr yn frwd, yn gynnes ac yn llawn egni

Byddai pawb sy’n adnabod Jane Wyn, Pennaeth Ysgol Bro Pedr yn gwybod hyn yn barod.  Disgrifa

Eifion Davies – Cymeriad Papur Bro Clonc

“Mi oeddwn i yno yn y cyfarfod cyntaf un yw chwedl Eifion” meddai Marian Morgan, Drefach sydd

Diwedd ar gyfnod i ddau gymeriad bro

Alun ac Eifion Willimas, Crown Stores yw testun colofn ‘Cymeriadau Bro’ Papur Bro Clonc y mis