Pobl Archive

Gwneud crefftiau i’r cartref oherwydd anffawd yn y teulu

Mae Roy George sy’n 46 oed yn dod yn wreiddiol o Lanbed ond wedi byw yn

Dai Dolau a’i galon yn y lle iawn

Dai Dolaugwyrddion, Llanbed yw Cymeriad Bro Papur Bro Clonc y mis hwn. “Dyma fachan â’i galon yn

Trychineb morwrol mwyaf gwledydd Prydain

Mae pawb wedi clywed am drychineb llong y Titanic, y Lusitania, ac o bosibl Yr Empress

Dechrau prysur i flwyddyn CFfI Cwmann

Ar y 9fed o Fedi cynhaliwyd noswaith gyntaf y clwb am y flwyddyn i groesawu aelodau

‘Ar Grwydir’ cyfrol newydd Goronwy Evans am y crwydriaid

Ar yr 11eg Hydref cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd ‘Ar Grwydir’ gan y parch Goronwy Evans

Aelod o Urdd y Benywod Brondeifi ers hanner canrif

Cafwyd noson arbennig wedi ei threfnu gan aelodau o Urdd y Benywod Brondeifi i anrhydeddu Mrs Beti

Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed

Y diddanwr Gary Slaymaker sy’n dweud bod Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed, ac yn fwy penodol yn

Menyw ddŵad ond gwraig weithgar iawn

Yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc mae Delyth Morgans Phillips wedi ysgrifennu am Ann Bowen Morgan,

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2016

Cynhaliwyd 36ain Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016

O ddydd Gwener y 19fed Awst hyd y 21ain, bydd Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016 yn