Pobl Archive

Vincent Evans a’i awen

Diolch i John Phillips o Lanbed am ysgrifennu am ei gyfaill Vincent Evans yn rhifyn Chwefror Papur

Mae haelioni a charedigrwydd yn rhan o’n natur ni

Neilltuwyd dwy dudalen lawn yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc i fudiadau ac unigolion lleol a gyflwynodd

Sally Davies a’i phersonoliaeth hael a chymwynasgar

Cofia llawer ohonom am Mrs Davies fel athrawes goginio yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan slawer

Cyhoeddi Blwyddyn Newy’ radiobeca.cymru

Efallai y byddwch wedi clywed am rai o weithgareddau Radio Beca – y grŵp Facebook BeSyMlân

Gwneud crefftiau i’r cartref oherwydd anffawd yn y teulu

Mae Roy George sy’n 46 oed yn dod yn wreiddiol o Lanbed ond wedi byw yn

Dai Dolau a’i galon yn y lle iawn

Dai Dolaugwyrddion, Llanbed yw Cymeriad Bro Papur Bro Clonc y mis hwn. “Dyma fachan â’i galon yn

Trychineb morwrol mwyaf gwledydd Prydain

Mae pawb wedi clywed am drychineb llong y Titanic, y Lusitania, ac o bosibl Yr Empress

Dechrau prysur i flwyddyn CFfI Cwmann

Ar y 9fed o Fedi cynhaliwyd noswaith gyntaf y clwb am y flwyddyn i groesawu aelodau

‘Ar Grwydir’ cyfrol newydd Goronwy Evans am y crwydriaid

Ar yr 11eg Hydref cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd ‘Ar Grwydir’ gan y parch Goronwy Evans

Aelod o Urdd y Benywod Brondeifi ers hanner canrif

Cafwyd noson arbennig wedi ei threfnu gan aelodau o Urdd y Benywod Brondeifi i anrhydeddu Mrs Beti