Pobl Archive

Cofio Cymro yn China

Cenhadwr o ardal Clonc yn dal i ddenu parch Mae Cymro o bentre’ bach yn ardal

Noson Gomedi Clwb Rygbi Llanbed! 10.07.17

Cynhelir Noson Gomedi gyda Dan Thomas a Phil Cooper (gyda MC: Gary Slaymaker) yng Nghlwb Rygbi

Cofio’r ‘cawr o ddyn’ – Victor Morris

“Roedd e’n gawr o ddyn – ar y cae chwarae ac yn ei gymeriad.” Dyna sut

Stori ryfeddol y mewnfudwr sefydlodd gwmni waffles

Yn y gyfrol ‘Dechrau Canu, Dechrau Wafflo’, a gyhoeddir yr wythnos hon, ceir hanes Kees Huysmans

Cyngerdd Ieuenctid yr Ardal

Neithwr yn Ysgol Gynradd Llanybydder, gwnaeth Pwyllgor Pentref Llanybydder gynnal Cyngerdd Ieuencid yr Ardal i ddechrau

Cynorthwyydd Dysgu a fu bron saethu ei thad!

Rhian Thomas o Lambed sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn.  Ydych chi wedi

Cartref newydd i Fanc Bwyd Llambed

Mae Banc Bwyd Llambed erbyn hyn yn bedair blwydd oed! Ac mae’r gwaith yn mynd yn

Marw enillydd y Fedal Ryddiaith o Bencarreg

Daethpwyd â llwch y diweddar Ray Evans yn ôl i Lanybydder heddiw.  Bu farw’r awdures o Bencarreg

Blin, Blewog a Doniol – Cyfrinachau’r mis gan Iestyn Russell

Iestyn Russell, Coedeiddig, Cwmann sy’n datgelu cyfrinachau’r ifanc yn rhifyn mis Mai Papur Bro Clonc.  Mae

Cyhoeddi hunangofiant Aled W. Williams – Cerrig Milltir

Ymhen wythnos fe fydd cyn-Offeiriad Llanbed yn cyhoeddi dwy gyfrol, sef hunangofiant yn y Gymraeg a’r