Pobl Archive

Ysgoloriaeth Deithio i fachgen o Lanwnnen

Mewn seremoni yn y Sioe Fawr ddydd Mawrth (Gorffennaf 25) fe gafodd bachgen o Lanwnnen ei

Un teulu, un ysgol … a mwy na 70 o blant!

Coeden deulu ryfeddol disgyblion Cwrtnewydd Mae stori cysylltiad rhwng un teulu ac un ysgol leol yn

Cyfrol newydd am ‘ffisegydd disglair’ Cwmsychbant

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi’r haf hwn sy’n dathlu cyfraniad y gwyddonydd mawr Evan James Williams

Cofio Cymro yn China

Cenhadwr o ardal Clonc yn dal i ddenu parch Mae Cymro o bentre’ bach yn ardal

Noson Gomedi Clwb Rygbi Llanbed! 10.07.17

Cynhelir Noson Gomedi gyda Dan Thomas a Phil Cooper (gyda MC: Gary Slaymaker) yng Nghlwb Rygbi

Cofio’r ‘cawr o ddyn’ – Victor Morris

“Roedd e’n gawr o ddyn – ar y cae chwarae ac yn ei gymeriad.” Dyna sut

Stori ryfeddol y mewnfudwr sefydlodd gwmni waffles

Yn y gyfrol ‘Dechrau Canu, Dechrau Wafflo’, a gyhoeddir yr wythnos hon, ceir hanes Kees Huysmans

Cyngerdd Ieuenctid yr Ardal

Neithwr yn Ysgol Gynradd Llanybydder, gwnaeth Pwyllgor Pentref Llanybydder gynnal Cyngerdd Ieuencid yr Ardal i ddechrau

Cynorthwyydd Dysgu a fu bron saethu ei thad!

Rhian Thomas o Lambed sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn.  Ydych chi wedi

Cartref newydd i Fanc Bwyd Llambed

Mae Banc Bwyd Llambed erbyn hyn yn bedair blwydd oed! Ac mae’r gwaith yn mynd yn