Pobl Archive

Tîm Swyddogion newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ddiweddar, apwyntiwyd tîm newydd o Brif Swyddogion yn Ysgol Bro Pedr ar gyfer y flwyddyn

Ffyddlon, ffiers, ffabiwlys!

Mae Rhian Jones yn Uwch achubwr bywyd, hyfforddwr personol ac yn hyfforddwr ffitrwydd cynllun atgyfeirio yn Llanbed,

Eisteddfod Rhys Thomas James Pant-y-fedwen Llanbedr Pont Steffan 2019

Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Bro Pedr gan ddiolch i’r Pennaeth, Jane Wyn, am gael defnyddio’r

Blas ar Ŵyl Fwyd Llanbed 2019

Aeth y pedwar cymeriad yma rownd y stondinau yng Ngŵyl Fwyd Llanbed yn chwilio am y

Crintachlyd – yn swnio’n gywir fel ti’n teimlo!

‘Crintachlyd’ yw hoff air Ceri Jenkins o Lanbed, ond o ddarllen colofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro

Y gallu i wneud pobl i chwerthin

Un o dripledi yw David Priddey.  Saer Coed wrth ei alwedigaeth ac ef sy’n ateb cwestiynau

Llwyddiant i Glwb Llanllwni!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni wedi bod wrthi’n brysur yn

Sa i’n cael lot o rows, fi’n angel!

Dyna oedd ymateb Kiera Cashel o Lanybydder pan ofynnwyd iddi “Beth oedd y peth ofnadwy a

Dringo polion a mwynhau bywyd

Linesman gyda Western Power yw Gethin Davies, ac ef sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro

Cyfle i fod yn Llysgenhadon Ifanc Pentref Cwmann

Ydych chi’n berson ifanc sy’n byw ym mhentref Cwmann a’r cylch? Oes gennych chi syniadau am