Pobl Archive

Siarad wast! Arbenigedd Dan y Dyn Post

Dyn Post yw Dan Jones sy’n byw yn Llanybydder ac yn y golofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ ym

Merch o Lanwnnen yn ymddangos am y tro cyntaf i Dîm Cymru

Ar ddydd Iau yr 31ain o Hydref, cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru eu tîm o fenywod i

Croesawu ffoaduriaid o Syria i Lanbed

Llanbed yw un o’r llefydd diweddara’ yng Ngheredigion i groesawu ffoaduriaid o Syria, gyda dau deulu

Tîm Swyddogion newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ddiweddar, apwyntiwyd tîm newydd o Brif Swyddogion yn Ysgol Bro Pedr ar gyfer y flwyddyn

Ffyddlon, ffiers, ffabiwlys!

Mae Rhian Jones yn Uwch achubwr bywyd, hyfforddwr personol ac yn hyfforddwr ffitrwydd cynllun atgyfeirio yn Llanbed,

Eisteddfod Rhys Thomas James Pant-y-fedwen Llanbedr Pont Steffan 2019

Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Bro Pedr gan ddiolch i’r Pennaeth, Jane Wyn, am gael defnyddio’r

Blas ar Ŵyl Fwyd Llanbed 2019

Aeth y pedwar cymeriad yma rownd y stondinau yng Ngŵyl Fwyd Llanbed yn chwilio am y

Crintachlyd – yn swnio’n gywir fel ti’n teimlo!

‘Crintachlyd’ yw hoff air Ceri Jenkins o Lanbed, ond o ddarllen colofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro

Y gallu i wneud pobl i chwerthin

Un o dripledi yw David Priddey.  Saer Coed wrth ei alwedigaeth ac ef sy’n ateb cwestiynau

Llwyddiant i Glwb Llanllwni!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni wedi bod wrthi’n brysur yn