Newyddion Archive

Sefydlu gweinidog newydd

Ddydd Sadwrn yma, 12 Ionawr, bydd oedfaon i sefydlu’r Parchedig Athro Densil Morgan yn weinidog ar

Bron Deugain Mil ar Offer Chwarae Newydd yn lleol

Rhaid llongyfarch aelodau Cyngor Tref Llanbed a Phwyllgor Pentref Cwmann am fuddsoddi bron i ddeugain mil

Dros 600 stori ar Clonc360

Ar drothwy blwyddyn newydd mae Papur Bro Clonc a Chwmni Golwg yn gallu dathlu bod dros

Cotiau am ddim i’r anghenus yn Llanbed

Mae dau ffrind wedi dechrau ar brosiect dyngarol yn Llanbed i ddarparu cotiau am ddim i’r

Llofruddio menyw a gwylnos i’w chofio

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi enwi’r fenyw a fu farw yn dilyn ymosodiad yn Llanbed tua 6

Heddlu yn apelio am wybodaeth

Syfrdanwyd trigolion Llanbed gyda phresenoldeb cynyddol o heddlu yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Heddlu Dyfed-Powys

#SteddfodCardi

Wel na beth o’dd ‘Steddfod! Un wahanol iawn i’r arfer gan bo fi ffili cystadlu, ond

Llifogydd Llanybydder

Ar ôl y llifogydd gwaethaf i fwrw ein pentref ers 30 mlynedd, rhaid oedd dod at

Cam ymlaen i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen

Cyfri Cost Storm Callum

Bu Dydd Sul y 14eg o Hydref yn ddiwrnod o lanhau ar ôl effeithiau Storm Callum