Newyddion Archive

Plant Mewn Angen 2017

Ar ddydd Gwener 17eg Tachwedd bu staff a chwsmeriaid Canolfan Hamdden Llambed yn cymryd rhan mewn

Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi’i agor yn swyddogol

Cafodd Ysgol Dyffryn Cledlyn yn Nrefach, Ceredigion ei agor yn swyddogol ar ddydd Gwener, 10 Tachwedd

Prif Weithredwr yn pwyso am gryfhau economi wledig

‘Cymru wledig wedi dioddef’ yn ôl Eifion Evans o Lanwnnen  Ers dechrau mis Hydref mae’r gŵr

Becws newydd i hen safle Briwsion

Cwmni Lewis o Lanfair Clydogau yn agor siop fara newydd  Mae cwmni o Lanfair Clydogau wedi

Cyfarfod cyntaf grŵp epilepsi Llanbed

Grŵp i drafod a rhannu profiadau am epilepsi Mae grŵp newydd i drafod a chynnig cymorth

Gwobr am gyfraniad oes i Patrick Holden

Cydnabyddiaeth am hybu dulliau organig a chynaliadwy o ffermio  Mae ffermwr wnaeth sefydlu un o’r ffermydd

Merch o Lanwnnen a daeargryn Mecsico

Nicola Miles wedi’i dal yn naeargryn yr wythnos diwethaf  Newydd adael Mecsico y mae Nicola Miles

Sioe Amaethyddol Llanbed 2017

Ar ddydd Gwener y 11eg o Awst cynhaliwyd Sioe Amaethyddol Llanbed ar gaeau Pontfaen drwy garedigrwydd

Llanwenog yn codi £10,000 a mwy at gymdeithas Alzheimer

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog wedi llwyddo i godi £10,680 at gymdeithas Alzheimer Cymru drwy gwblhau

Ethol Euros Davies yn Llywydd i’r CFfI

Mae cynghorydd lleol ward Llanwenog wedi cael ei ethol yn Llywydd i fudiad Ffermwyr Ifanc Ceredigion