Newyddion Archive

Merch o Lanwnnen yn ymddangos am y tro cyntaf i Dîm Cymru

Ar ddydd Iau yr 31ain o Hydref, cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru eu tîm o fenywod i

Gŵyl Fwyd Llanbed yn llwyddiant

Mae’r trefnwyr yn amcangyfrif i dros 7,000 ddod i Ŵyl Fwyd Llanbed ddydd Sadwrn. Cynhaliawyd y

Canolfan Deulu Llambed yn symud safle

Mae Canolfan Deuluol Llambed yng Nghanolfan Dulais, Llambed ar hyn o bryd ond yn anffodus, oherwydd

Ffenest siop yn llawn plastig

Codi ymwybyddiaeth o wastraff plastig oedd y nod heddiw gan ymgyrchwyr Llambed Di Blastig wrth erfyn

Gŵyl Fwyd Llanbed yn 22 eleni!

Bydd Gŵyl Fwyd Llanbed yn dathlu ei phen-blwydd yn 22 eleni gyda phwyllgor newydd a delwedd

Postmon lleol yr arwr lleol!

Ar y 10fed o Fai fe wnaeth y dyn post poblogaidd, Barry Davies o Lanbed, ddechrau

Y Papur Bro yn plesio

Mewn arolwg arlein a gynhaliwyd ym mis Ebrill, mynegodd 88%  bod cynnwys Papur Bro Clonc yn

Dewis Swyddogion Carnifal Llanybydder

Cafwyd nosweth llawn hwyl ar Nos Wener, y 12fed o Ebrill, wrth i ni gynnal dawns

Dyfodol Hen Dafarn y Ram

Mae rhai trigolion pentref Cwmann yn gwrthwynebu cynlluniau perchennog Tafarn y Ram i droi defnydd yr

Iaith addysgu cyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr yn newid i’r Gymraeg

Cymraeg bydd cyfrwng addysgu yng nghyfnod sylfaen Ysgol Bro Pedr o fis Medi 2019 ymlaen. Mae’r