Newyddion Archive

Tro pedol ar dâl trwyddedau parcio

Mae Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant wedi gwneud tro pedol o ran codi tâl am drwyddedau

Llwyddiant i fuches Clyncoch

Bridfa Waliswood yn cynrychioli Cymru yng ngwobrau gwledydd Prydain Mae teulu o Gwrtnewydd wedi cael llwyddiant

Mwy i sefyll profion gyrru yn Llanbed?

Pryder am ddyfodol canolfan yrru Aberystwyth Fe allai mwy o bobol sefyll eu profion gyrru yn

Ben Lake wedi’i ethol i’r Pwyllgor Materion Cymreig

Mae Aelod Seneddol Ceredigion, sydd wedi’i eni a’i fagu yn Llanbed, wedi cael ei ethol i

Deiseb yn galw am achub y Llew Du

Mae deiseb ar-lein sy’n galw am achub gwesty’r Llew Du yn Llanbed bron iawn â chyrraedd

Ymateb ‘ysgubol’ Cynghorydd tref Llanbed

Cefnogaeth o ‘bob cwr o’r byd’ wedi i Elin T Jones gael ei beirniadu am siarad

FIDEO: Diwrnod cynta’r ysgol newydd

Sŵn chwerthin yn llenwi ysgol newydd Dyffryn Cledlyn Wrth gamu drwy ddrysau Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2017

Cynhaliwyd 37fed Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Cystadlaethau Barnu Stoc Sioe Llanbed 2017

Cynhaliwyd cystadlaethau barnu stoc ar ddwy noson eleni, sef y 7fed a’r 8fed o Awst.  Daeth

Elin yw cyflwynydd newydd Cyw

Elin Haf Jones, neu ‘Elin Lifestyle’ i’w chydnabod, yw cyflwynydd newydd y rhaglen foreol i blant