Newyddion Archive

Llofruddio menyw a gwylnos i’w chofio

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi enwi’r fenyw a fu farw yn dilyn ymosodiad yn Llanbed tua 6

Heddlu yn apelio am wybodaeth

Syfrdanwyd trigolion Llanbed gyda phresenoldeb cynyddol o heddlu yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Heddlu Dyfed-Powys

#SteddfodCardi

Wel na beth o’dd ‘Steddfod! Un wahanol iawn i’r arfer gan bo fi ffili cystadlu, ond

Llifogydd Llanybydder

Ar ôl y llifogydd gwaethaf i fwrw ein pentref ers 30 mlynedd, rhaid oedd dod at

Cam ymlaen i ddatblygu’r iaith Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar ddatblygu cyfrwng iaith i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen

Cyfri Cost Storm Callum

Bu Dydd Sul y 14eg o Hydref yn ddiwrnod o lanhau ar ôl effeithiau Storm Callum

Lansio prosiect e-sgol yn Ysgol Bro Pedr

Mae e-sgol, menter newydd a chyffrous dan nawdd Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd e-ddysgu, wedi cael

Hanner Marathon Caerdydd yn denu cymaint o’r ardal i redeg

Llongyfarchiadau i bawb o ardal Clonc a fu’n rhedeg heddiw yn Hanner Marathon Caerdydd.  Tipyn o gamp

Clonc360 yn arwain gyda chynllun gwefannau bro

Cynllun peilot am ddatblygu’r gwaith yn Llanbed gyda’r gobaith o ledu trwy Gymru Mae cynllun newydd

Ffarwél i’r casgliad cwiltiau

Ar drothwy ei phen-blwydd yn 80 oed, mae Jen Jones wedi penderfynu cau’r Ganolfan Gwiltiau Cymreig