Newyddion Archive

Codi tâl ddefnyddio toiledau cyhoeddus Llanbed

Fe fydd pobol sydd am ddefnyddio’r toiledau cyhoeddus yn Stryd y Farchnad yn Llanbedr Pont Steffan

Cogydd o Lanbed yn troi am Aberteifi

Tom Holden fydd Prif Gogydd bwyty 1176 Mae cynlluniau mawr ar y gweill gan gogydd o

Arddangos ‘Beibl Jemima’ yn Llanbed

Beibl Llanwnda i’w weld yn y brifysgol am fis Yn Llanbed y mis hwn mae Beibl

‘Gofid’ o golli cwad o ardal Harford

Rhybudd i ffermwyr yr ardal fod yn ‘wyliadwrus’ Mae colli beic modur o glos ei fferm

Teithiau Tramor CFfI Cymru

Mis Tachwedd, mis y teithio! Ym misoedd y gaeaf, mae’n amser grêt i edrych nôl ar

Gwedd newydd i gwmni Dunbia

Cymeradwyo menter rhwng Dunbia a Dawn Meats Mae ffermwyr lleol wedi dechrau derbyn gohebiaeth sy’n dangos

Pryder am ddyfodol banc Nat West Llanbed

‘Ergyd fawr’ i gymunedau gwledig, yn ôl Ben Lake Mae pryder am ddyfodol banc Nat West

Ysgol Ffynnonbedr – ystyried ei dymchwel

Ymgynghoriad ‘cyn cais’ i ddatblygu 21 o fflatiau a thai fforddiadwy Fe allai hen ysgol gynradd

Gwerthu ysgolion Llanwnnen a Chwrtnewydd

Yr adeiladau i’w gwerthu ar y farchnad agored Mae disgwyl i ddwy hen ysgol yn yr

Plant Mewn Angen 2017

Ar ddydd Gwener 17eg Tachwedd bu staff a chwsmeriaid Canolfan Hamdden Llambed yn cymryd rhan mewn