Llyfrau Archive

Nofel ysgytwol am deulu mewn cymuned wledig gan Heiddwen Tomos, Pencarreg

Ar nos Wener, 5ed o Fai bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd,

Llyfr Newydd! Teulu’r Gymwynas Olaf. Hanes Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched

Mae trafod marwolaeth ac angladd yn dal yn rhyw fath o tabŵ, rhywbeth gwaharddedig. Ond yn

‘Ar Grwydir’ cyfrol newydd Goronwy Evans am y crwydriaid

Ar yr 11eg Hydref cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd ‘Ar Grwydir’ gan y parch Goronwy Evans

Lansio dyddiadur etholiadol Mike Parker

Os nad oedd neb yng Ngheredigion wedi clywed am Mike Parker cyn 2015, go brin y

Cwm Alltcafan a Thraeth y Pigyn

Nos Iau, 17 Mawrth 2016, cynhaliwyd Darlith Goffa Cliff Tucker ar Gampws Llanbed, Prifysgol Cymru Y

Taith igam ogam o gwmpas Ceredigion …

Bydd Gwasg Gomer yn lansio Ceredigion: Wrth fy Nhraed / At my Feet yn y Llyfrgell

Llyfrau o ddiddordeb

Mae’r Nadolig yn amser da am lyfrau Cymraeg newydd, felly dyma ychydig o sylw i dri ohonynt