Llyfrau Archive

Llyfr Newydd! Teulu’r Gymwynas Olaf. Hanes Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched

Mae trafod marwolaeth ac angladd yn dal yn rhyw fath o tabŵ, rhywbeth gwaharddedig. Ond yn

‘Ar Grwydir’ cyfrol newydd Goronwy Evans am y crwydriaid

Ar yr 11eg Hydref cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd ‘Ar Grwydir’ gan y parch Goronwy Evans

Lansio dyddiadur etholiadol Mike Parker

Os nad oedd neb yng Ngheredigion wedi clywed am Mike Parker cyn 2015, go brin y

Cwm Alltcafan a Thraeth y Pigyn

Nos Iau, 17 Mawrth 2016, cynhaliwyd Darlith Goffa Cliff Tucker ar Gampws Llanbed, Prifysgol Cymru Y

Taith igam ogam o gwmpas Ceredigion …

Bydd Gwasg Gomer yn lansio Ceredigion: Wrth fy Nhraed / At my Feet yn y Llyfrgell

Llyfrau o ddiddordeb

Mae’r Nadolig yn amser da am lyfrau Cymraeg newydd, felly dyma ychydig o sylw i dri ohonynt