Llyfrau Archive

Rhiannon Ifans yn brif lenor Llanrwst

Wyneb cyfarwydd i bobl Llanbed sydd wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw.

Llyfrau Llafar Cymru ar gyfer pobl yn lleol

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n methu darllen oherwydd nam ar y golwg?  Oes gennych ffrind neu

Y Papur Bro yn plesio

Mewn arolwg arlein a gynhaliwyd ym mis Ebrill, mynegodd 88%  bod cynnwys Papur Bro Clonc yn

Heiddwen Tomos ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae’r nofelydd a’r dramodydd Heiddwen Tomos o Bencarreg wedi llwyddo i gyrraedd un o’r rhestrau byrion

Lansio Cyfrol ‘Myfyrdodau Pysgotwr’ yn Llanllwni

Nos Fawrth y 12fed o Chwefror, 2019 cafwyd noson i’w chofio yn Ystafell yr Eglwys, Llanllwni

Canmoliaeth wrth lawnsio nofel newydd Heiddwen Tomos

Mae’n bwysicach fod pobol yn darllen a mwynhau nofel nag ennill gwobr – dyna neges Heiddwen

Ysgol Cwrt yn llawn eto i lansio llyfr atgofion

Daeth tua chant o bobl i neuadd hen Ysgol Gynradd Cwrtnewydd am y tro cynta’ ers

Cyhoeddi nofel a ddaeth yn ail yng Ngwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod 2018

Mae’r nofel a ddaeth yn ail i Ysbryd yr Oes gan Mari Williams yng nghystadleuaeth Gwobr

Lawnsio Llyfr Densil

Llongyfarchiadau i’r Athro D Densil Morgan, Y Gilfach, Llanbed ar gyhoeddi ei lyfr diweddara – Theologia

Datgelu’r frwydr dros addysg Gymraeg ac yn erbyn Education First gan addysgwr ‘Stalinaidd’ Dyfed

Ar 10 Mai 2018 cyhoeddir hunangofiant gan un o ffigyrau amlycaf y byd addysg yng ngorllewin Cymru