Llyfrau Archive

Adolygiad llyfr Hanes Eglwys Annibynnol Rhydybont

Nid bob dydd y bydd llyfr newydd yn dod i law sy’n ymwneud ag adeilad a

Llyfr i Ddathlu Addysg yng Nghwrtnewydd

Ym mis Gorffennaf eleni mi wnaeth ysgol Cwrtnewydd gau ei drysau am y tro olaf, bron

Bardd o Gorsgoch yn cyhoeddi cyfrol newydd

Mae bardd a cholofnydd o Gorsgoch wedi cyhoeddi ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth yn y Sioe

Cyfrol newydd am ‘ffisegydd disglair’ Cwmsychbant

Mae cyfrol newydd wedi’i chyhoeddi’r haf hwn sy’n dathlu cyfraniad y gwyddonydd mawr Evan James Williams

Stori ryfeddol y mewnfudwr sefydlodd gwmni waffles

Yn y gyfrol ‘Dechrau Canu, Dechrau Wafflo’, a gyhoeddir yr wythnos hon, ceir hanes Kees Huysmans

Marw enillydd y Fedal Ryddiaith o Bencarreg

Daethpwyd â llwch y diweddar Ray Evans yn ôl i Lanybydder heddiw.  Bu farw’r awdures o Bencarreg

Pencarreg a Chwrtnewydd yn ysbrydoli nofel

Angen mwy o nofelau am gefn gwlad, yn ôl Heiddwen Tomos Dwy o ardaloedd Clonc sydd

Nofel ysgytwol am deulu mewn cymuned wledig gan Heiddwen Tomos, Pencarreg

Ar nos Wener, 5ed o Fai bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd,

Llyfr Newydd! Teulu’r Gymwynas Olaf. Hanes Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched

Mae trafod marwolaeth ac angladd yn dal yn rhyw fath o tabŵ, rhywbeth gwaharddedig. Ond yn

‘Ar Grwydir’ cyfrol newydd Goronwy Evans am y crwydriaid

Ar yr 11eg Hydref cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd ‘Ar Grwydir’ gan y parch Goronwy Evans