Hanes Archive

Dadorchuddio Ceffyl newydd ar Sgwâr Llanybydder

Fe gafodd ceffyl newydd ei ddadorchuddio heddiw ar Sgwâr Llanybydder, sef ar Ddiwrnod Ffair Santesau. Mae’r

Diwrnod y Llynges Fasnach yng Nghwmann

Ar y 3ydd o Fedi 1939 cyhoeddodd Neville Chamberlain, Prif Weinidog Gwledydd Prydain ar y pryd,

Sefydliad y Merched Coedmor 1949-2019

Sefydlwyd y gangen gyntaf erioed o Sefydliad y Merched yn Ontario, Canada yn y flwyddyn 1897,

Gŵyl y Glaniad cyntaf yn Llanbed

Dethlir Gŵyl y Glaniad yn Llanbed am y tro cyntaf eleni.  Cynhelir  y digwyddiad yng Nghlwb

Mrs Lloyd Jones yn ymweld â Llambed a’r helynt dilynol

Mae yna lyfryn ar werth yn yr Amgueddfa Llambed, sy’n adrodd hanes ymweliad Mrs Margaret Lloyd

Cyfarfod y Gymdeithas Hanes am y Pwyliaid

Wieslaw Gdula oedd y siaradwr yng nghyfarfod Cymdeithas Hanes Llambed Mis Mai, yn rhoi hanes teuluoedd

Cymdeithas Hanes Llambed

Yng nghyfarfod mis Ebrill, daeth Simon Evans, Cwrtnewydd atom am yr ail dro yn ystod y

Darlith Cymraeg flynyddol Cymdeithas Hanes Llambed

Cynhaliwyd y ddarlith Gymraeg flynyddol yng nghyfarfod Mis Mawrth, â Sian Jones yn cyfieithu i’r di-Gymraeg.

Croeso i Gerddwyr yn ein tref

Mae Llanbedr Pont Steffan ar y ffordd i ennill statws Croeso i Gerddwyr, yn y gobaith

Dyluniad Cynllun Lle Llanbed wedi ei osod ar hen ffenestr Spar

Wythnos yn ôl fe osodwyd murlun feinyl ar ffenestr yr hen siop Spar yn Llanbed, i