Gwleidyddol Archive

Cefnogaeth i Ben Lake gan gyn-ymgeisydd Llafur

Mae cyn-ymgeisydd Llafur yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai wedi gadael y blaid er mwyn cefnogi

Trychineb morwrol mwyaf gwledydd Prydain

Mae pawb wedi clywed am drychineb llong y Titanic, y Lusitania, ac o bosibl Yr Empress

Lansio dyddiadur etholiadol Mike Parker

Os nad oedd neb yng Ngheredigion wedi clywed am Mike Parker cyn 2015, go brin y

Un ohonon ni yn Llywydd y Cynulliad

Merch yn wreiddiol o Lanwnnen sydd wedi cael ei dewis ar gyfer swydd bwysig Llywydd y Cynulliad

Etholiad llwyddiannus i ardal Llanbed

Cynhaliwyd Etholiad y Cynulliad ac Etholiad Comisiynydd yr Heddlu ddydd Iau diwethaf a braf yw dathlu

Rhestr Etholwyr Plwyf Pencarreg 1852

Dyma ychydig hanes amserol gan fod etholiad y Cynulliad ar y trothwy. Rhestr etholwyr o Blwyf Pencarreg

Ymweliad Sian Elin â’r Senedd Ewropeaidd

Roedd Sian Elin, Pencarreg yn rhan o’r tîm siarad cyhoeddus buddugol yn Eisteddfod yr Urdd eleni a

Urddo Maer newydd tref Llambed

Nos Wener, 1 Mai 2015, cynhaliwyd seremoni Urddo’r Maer newydd yn Neuadd yr Hen Goleg, Llanbedr

Hystings Etholiad Cyffredinol Ceredigion yn Llambed

Oni bai eich bod wedi byw dan garreg am rai wythnosau, all neb ddweud nad yw’n

I bawb sy’ moyn byw yn lleol

Mewn holiadur a gynhaliwyd gan Fforwm Ble Ti’n Mynd i Fyw ym mis Rhagfyr 2014, dywedodd