Gwleidyddol Archive

Sut mae bod yn obeithiol am y Gymraeg?

Nos Wener 17eg Tachwedd cynhaliwyd cyfarfod agored gan fudiad Dyfodol yr Iaith yn Festri Brondeifi, Llanbed

Ben Lake wedi’i ethol i’r Pwyllgor Materion Cymreig

Mae Aelod Seneddol Ceredigion, sydd wedi’i eni a’i fagu yn Llanbed, wedi cael ei ethol i

Penodi Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

Mae’r gŵr fu’n ddirprwy Brif Weithredwr i Gyngor Sir Ceredigion bellach wedi’i benodi’n Brif Weithredwr –

Cyfarfod Carwyn – blas o’r holi yn Llanbed

Trafnidiaeth, amaeth, addysg, iechyd a’r economi. Dyna rai o’r pynciau llosg mewn cyfarfod cyhoeddus gyda’r Prif

Y Prif Weinidog yn dod i Lanbed

Ymhen wythnos fe fydd Prif Weinidog Cymru yn dod i Lanbed i gynnal sesiwn holi ac

Cefnogaeth i Ben Lake gan gyn-ymgeisydd Llafur

Mae cyn-ymgeisydd Llafur yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai wedi gadael y blaid er mwyn cefnogi

Trychineb morwrol mwyaf gwledydd Prydain

Mae pawb wedi clywed am drychineb llong y Titanic, y Lusitania, ac o bosibl Yr Empress

Lansio dyddiadur etholiadol Mike Parker

Os nad oedd neb yng Ngheredigion wedi clywed am Mike Parker cyn 2015, go brin y

Un ohonon ni yn Llywydd y Cynulliad

Merch yn wreiddiol o Lanwnnen sydd wedi cael ei dewis ar gyfer swydd bwysig Llywydd y Cynulliad

Etholiad llwyddiannus i ardal Llanbed

Cynhaliwyd Etholiad y Cynulliad ac Etholiad Comisiynydd yr Heddlu ddydd Iau diwethaf a braf yw dathlu