Gwleidyddol Archive

Camau Nesaf tu allan i’r UE – sgwrs

Mae nifer o eglwysi Llambed, a Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru), yn cyd-weithio i roi cyfle

Rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb o sefyllfa’r bencydd

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yng Nghlwb Rygbi Llanbed ar yr 21ain Rhagfyr i drafod y ffaith bod Banc

Ben Lake yn agor swyddfa yn Llanbed

Agor swyddfa newydd ar Heol y Bont Mae Aelod Seneddol newydd Ceredigion wrth ei fodd yn

Sut mae bod yn obeithiol am y Gymraeg?

Nos Wener 17eg Tachwedd cynhaliwyd cyfarfod agored gan fudiad Dyfodol yr Iaith yn Festri Brondeifi, Llanbed

Ben Lake wedi’i ethol i’r Pwyllgor Materion Cymreig

Mae Aelod Seneddol Ceredigion, sydd wedi’i eni a’i fagu yn Llanbed, wedi cael ei ethol i

Penodi Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

Mae’r gŵr fu’n ddirprwy Brif Weithredwr i Gyngor Sir Ceredigion bellach wedi’i benodi’n Brif Weithredwr –

Cyfarfod Carwyn – blas o’r holi yn Llanbed

Trafnidiaeth, amaeth, addysg, iechyd a’r economi. Dyna rai o’r pynciau llosg mewn cyfarfod cyhoeddus gyda’r Prif

Y Prif Weinidog yn dod i Lanbed

Ymhen wythnos fe fydd Prif Weinidog Cymru yn dod i Lanbed i gynnal sesiwn holi ac

Cefnogaeth i Ben Lake gan gyn-ymgeisydd Llafur

Mae cyn-ymgeisydd Llafur yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai wedi gadael y blaid er mwyn cefnogi

Trychineb morwrol mwyaf gwledydd Prydain

Mae pawb wedi clywed am drychineb llong y Titanic, y Lusitania, ac o bosibl Yr Empress