Gwleidyddol Archive

Ben Lake wedi’i ethol i’r Pwyllgor Materion Cymreig

Mae Aelod Seneddol Ceredigion, sydd wedi’i eni a’i fagu yn Llanbed, wedi cael ei ethol i

Penodi Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

Mae’r gŵr fu’n ddirprwy Brif Weithredwr i Gyngor Sir Ceredigion bellach wedi’i benodi’n Brif Weithredwr –

Cyfarfod Carwyn – blas o’r holi yn Llanbed

Trafnidiaeth, amaeth, addysg, iechyd a’r economi. Dyna rai o’r pynciau llosg mewn cyfarfod cyhoeddus gyda’r Prif

Y Prif Weinidog yn dod i Lanbed

Ymhen wythnos fe fydd Prif Weinidog Cymru yn dod i Lanbed i gynnal sesiwn holi ac

Cefnogaeth i Ben Lake gan gyn-ymgeisydd Llafur

Mae cyn-ymgeisydd Llafur yn etholiadau’r cyngor ym mis Mai wedi gadael y blaid er mwyn cefnogi

Trychineb morwrol mwyaf gwledydd Prydain

Mae pawb wedi clywed am drychineb llong y Titanic, y Lusitania, ac o bosibl Yr Empress

Lansio dyddiadur etholiadol Mike Parker

Os nad oedd neb yng Ngheredigion wedi clywed am Mike Parker cyn 2015, go brin y

Un ohonon ni yn Llywydd y Cynulliad

Merch yn wreiddiol o Lanwnnen sydd wedi cael ei dewis ar gyfer swydd bwysig Llywydd y Cynulliad

Etholiad llwyddiannus i ardal Llanbed

Cynhaliwyd Etholiad y Cynulliad ac Etholiad Comisiynydd yr Heddlu ddydd Iau diwethaf a braf yw dathlu

Rhestr Etholwyr Plwyf Pencarreg 1852

Dyma ychydig hanes amserol gan fod etholiad y Cynulliad ar y trothwy. Rhestr etholwyr o Blwyf Pencarreg