Eisteddfod Archive

Eisteddfod C.ff.I. Sir Gâr 2015

Rhaid llongyfarch pob un aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni ar y llwyddiant yn Eisteddfod C.Ff.I

Eisteddfod Ddwl y Papurau Bro

Cafwyd noson fendigedig yn Neuadd Felinfach unwaith yn rhagor eleni ar gyfer Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion. Yn

Luned yn cipio cadair mewn Eisteddfod gofiadwy

Llongyfarchiadau i Luned Jones o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni am ennill cadair Eisteddfod Fferwmyr Ifanc Sir Gâr

Dewch i Eisteddfod Ddwl y Papurau Bro

Nos Wener hyn cynhelir Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion.  Mae’n noson unigryw – hollol anffurfiol, ond

Y Fedal Ryddiaith a’r Gadair yn Eisteddfod Llanbed

Yn dilyn seremoniau Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan ddydd Sadwrn (sef y gwobrau

Cantorion Ifanc yn Serennu

Neithiwr fel rhan o Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbed’, cynhaliwyd ‘Llais Llwyfan Llanbed’ yn Neuadd

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Y Prifardd Mererid Hopwood, Caerfyrddin, oedd yn annerch yn Oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llanbedr

Wyneb cyfarwydd yn ennill y gadair dan 25 oed.

Megan Elenid Lewis o Sarnau Fawr, Llanfihangel y Creuddyn oedd enillydd y gadair i’r rhai dan

Gwledd i’r llygaid yn Eisteddfod Llanbed

Mae’n werth galw yn Ysgol Bro Pedr dros benwythnos Gŵyl y Banc, tasai hi ond i