Eisteddfod Archive

Medal Ddrama Ynys Môn i Heiddwen Tomos

Mewn seremoni arbennig ym mhrifwyl Môn eleni, Heiddwen Tomos o Bencarreg enillodd y Fedal Ddrama o

Eisteddfod ‘Aur’ Llanbedr Pont Steffan

Eleni, mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r hanner cant. Dyma un

Wele destunau llenyddol Eisteddfod Llambed eleni. Beth amdani?

TESTUNAU’R ADRAN LENYDDOL Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llambed Awst 26-28, 2017   Beirniaid:  Y Prifardd

Eisteddfod lwyddiannus arall yng Nghapel y Groes

Yn draddodiadol ar ddydd Mercher sy’n dilyn y Pasg cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen.

Mis Mawrth – mis ‘Steddfodau Cylch a Sir yr Urdd

Ar ôl wythnosau a misoedd o ymarfer fe ddaeth diwrnod Eisteddfod Gylch yn glou iawn. Yng

Dechrau prysur i flwyddyn CFfI Cwmann

Ar y 9fed o Fedi cynhaliwyd noswaith gyntaf y clwb am y flwyddyn i groesawu aelodau

Golygydd Papur Bro Clonc yn ennill cadair CFfI

Yn Eisteddfod CFfI Sir Gâr nos Sadwrn, Siwan Davies o Glwb Dyffryn Cothi enillodd y gadair.

Celf a Chrefft Eisteddfod Llanbed

Mae Adran Celf a Chrefft yn rhan bwysig o Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen ers blynyddoedd

Cantores yn “class act” yn Llais Llwyfan Llanbed

Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i neuadd Ysgol Bro Pedr nos Sul, Awst 28ain ar gyfer rownd

Oedfa Eisteddfod Llanbed 2016

Tro capel Brondeifi oedd hi eleni i groesawu’r oedfa undebol sy’n rhan annatod o ddigwyddiadau Eisteddfod