Eisteddfod Archive

Twm yn ennill y Gadair mewn eisteddfod arbennig

Dim ond rhyw hanner milltir oedd taith Cadair yr Ifanc yn Eisteddfod Capel–y-Groes eleni, wrth i’r

Eisteddfod Ysgol Bro Pedr 2019 – Talentau di-ri ieuenctid y fro

Cafodd Ysgol Bro Pedr Eisteddfod lwyddiannus iawn eto eleni gyda Dulas yn dod yn drydydd gyda

Cwrw Cymreig ar gyfer achosion da!

Cynhaliwyd Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed am y pumed tro ar ddydd Sadwrn 16fed o Chwefror,

Codi arian tuag at Eisteddfod 2020

Mae’r holl bwyllgorau apêl yn ardal Papur Bro Clonc wedi eu sefydlu a gweithgareddau yn digwydd

Codi cannoedd – a chreu hanes

Fe lwyddodd pobl Llanwenog a Llanwnnen i godi cannoedd o bunnoedd at gronfa Eisteddfod 2020 –

#SteddfodCardi

Wel na beth o’dd ‘Steddfod! Un wahanol iawn i’r arfer gan bo fi ffili cystadlu, ond

Llwyddiant Lleol – Eisteddfod CFfI Sir Gâr 2018

  Yn Eisteddfod CFfI Sir Gâr nos Sadwrn 20/10/18, Carwen Richards o Glwb Dyffryn Cothi enillodd

Bron i 400 yng Nghyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2020 i Geredigion yn Ysgol Gyfun Aberaeron, nos Iau,

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Mae oedfa ar fore Sul Gŵyl y Banc mis Awst yn oedfa sy’n rhan o ddathliadau