Eisteddfod Archive

Cymanfa’r Cyhoeddi – Eitem Pwyllgor Maes B

Dyma’r gerdd a berfformiwyd yng Nghymanfa’r Cyhoeddi gan bwyllgor Maes B i groesawu’r ‘Steddfod i Geredigion.

Dros 1,500 yn tyrru i gyhoeddi Eisteddfod Ceredigion 2020

Daeth ymhell dros 1,500 o bobl ynghyd yn nhref Aberteifi dros y penwythnos i ddathlu dyfodiad

Sioe Geir a Beics cyntaf Plwy’ Gwenog

Ar ddydd Sul, 23 Mehefin, gwibiodd ceir a beics o’r gorffennol a’r presennol i Drefach, gyda

Pobol Clonc yn rhan o’r Ŵyl Gyhoeddi

Bydd rhai o blant ardal Clonc yn rhan o seremoni cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2020 dros y

Sbort a Sbri a Stwffio

Does dim byd gwell na phryd o fwyd a chlonc pa bynnag oedran y’ch chi! Dyna

Siân Elin yn Meithrin Talent

Mae Siân Elin Williams o Bencarreg wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth ‘Meithrin Talent – Talent Meithrin’ ac

Twm yn ennill y Gadair mewn eisteddfod arbennig

Dim ond rhyw hanner milltir oedd taith Cadair yr Ifanc yn Eisteddfod Capel–y-Groes eleni, wrth i’r

Eisteddfod Ysgol Bro Pedr 2019 – Talentau di-ri ieuenctid y fro

Cafodd Ysgol Bro Pedr Eisteddfod lwyddiannus iawn eto eleni gyda Dulas yn dod yn drydydd gyda

Cwrw Cymreig ar gyfer achosion da!

Cynhaliwyd Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed am y pumed tro ar ddydd Sadwrn 16fed o Chwefror,

Codi arian tuag at Eisteddfod 2020

Mae’r holl bwyllgorau apêl yn ardal Papur Bro Clonc wedi eu sefydlu a gweithgareddau yn digwydd