Eisteddfod Archive

Targed ychwanegol i gronfa leol Eisteddfod 2020

Gofyn i bobol Ceredigion godi £70,000 ychwanegol wedi i’r gronfa leol gyrraedd ei tharged yn gynnar.

Ymlaen â’r gwaith medd trefnwyr yr Eisteddfod

Gydag wyth mis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae’r Gronfa Leol wedi cyrraedd ei tharged

Talentau Ffermwyr Ifanc lleol ar lwyfan Cymru

Roedd aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc ardal Clonc yn disgleirio yn Wrecsam ddoe yn Eisteddfod Cymru’r mudiad.

Lansio Côr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae manylion Côr yr Eisteddfod

Twm yn taro ddwywaith

Enillydd Cadair a Choron Eisteddfod CFfI Ceredigion yw Twm Ebbsworth o Glwb Llanwenog. Yn ôl y

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2019

  Mis Hydref – mis yr Eisteddfod! Pinacl y flwyddyn i nifer ohonom, wedi wythnosau prysur

Y CWLWM sy’n dynnach nag a fu erioed

Ar nos Sadwrn y 12ed o Hydref daeth bron 250 o bobl ynghyd i neuadd Coleg

Tynnu lluniau gyda’r sêr

Yn ystod Noson Harmonïau’r Hydref a gynhaliwyd yng Ngholeg Llanbed neithiwr, cafodd dau ddisgybl o Ysgol Carreg

Eisteddfod Rhys Thomas James Pant-y-fedwen Llanbedr Pont Steffan 2019

Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Bro Pedr gan ddiolch i’r Pennaeth, Jane Wyn, am gael defnyddio’r

Huw Alltgoch yn ennill un o gystadlaethau llenyddol y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Huw Evans o Gwrtnewydd am ennill cystadleuaeth am ei ddawn ysgrifennu yn yr Eisteddfod