Digwyddiadau Archive

Cymdeithas Hanes Llambed

Y Bnr John Phillips, Cyn-gyfarwyddwr Addysg Dyfed, oedd y siaradwr gwadd yng nghyfarfod mis Ionawr. Dangoswyd

Pentrefwyr yn dod yngyd i gasglu sbwriel

Ydych chi wedi sylwi bod mwy o sbwriel ar ochr ein ffyrdd y dyddiau hyn?  Oes

Cyfle arbennig i ddysgu Cymraeg yn Llanbed

Mae Ysgol Bro Pedr yn Llanbed wedi cael cynnig arbennig i gynnal cwrs Dysgu Cymraeg i oedolion

Camau Nesaf tu allan i’r UE – sgwrs

Mae nifer o eglwysi Llambed, a Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru), yn cyd-weithio i roi cyfle

Dathliadau Gŵyl Dewi Llanbed a’r cylch

O ddydd Iau Mawrth y 1af hyd  Nos Sadwrn y 3ydd bydd dathliadau Gŵyl Dewi yn

CFFI Llanllwni – Cyflwyno Sieciau i Elusennau

Blwyddyn newydd dda i holl aelodau a Ffrindiau’r clwb. Ar ran CFFI Llanllwni hoffwn ddiolch i

Teithiau Chwefror Cerddwyr Llambed

Mae’n benwythnos unwaith eto, a Cherddwyr Llambed wedi bod yn troedio ardal wahanol. Mae aelodau’r gymdeithas

30 mlynedd ers cyflwyno TGAU, ble mae’r ymgeiswyr cyntaf?

Cyflwynwyd arholiadau TGAU am y tro cyntaf yn 1988, ac eleni trefnir aduniad o ymgeiswyr cyntaf

Siaradwyr Dawnus Clybiau Lleol

Daeth cryn lwyddiant i aelodau Clybiau Ffermwyr Ieuainc lleol yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus y mudiad yn

Fy Nigwyddiad Elusennol

Ers blynyddoedd, rwyf wedi eisiau gwneud rhywbeth mawr er mwyn codi arian ar gyfer elusen, a