Digwyddiadau Archive

Lansio Mamis Mentrus yn Llanbed

Rydym yn grŵp o famau lleol sydd yn creu a gwerthu amrywiaeth o eitemau,  ac wedi

Llwyddiant Bowlio Llambed

Mae llwyddiant aelodau Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan yn parhau ar ôl penwythnos o wobrau yn

Cneifio Llambed 2019

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn yng Nghneifio Llambed eleni a gynhaliwyd ar yr 20fed o Orffennaf ar

Rhaglen Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 2019

Efallai bod gweld llwyddiannau’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon wedi’ch ysgogi i gystadlu yn un o

Carnifal Llanbed 2019

Roedd diwrnod y Carnifal wedi cyrraedd ar ôl wythnos dda o gystadlu yng ngweithgareddau’r wythnos. Bore

Wythnos arbennig Carnifal Llanybydder

Cawsom wythnos arbennig yn dathlu wythnos Carnifal Llanybydder ar ddiwedd Mehefin Nos Lun cawsom daith helfa

Gŵyl Fwyd Llanbed yn llwyddiant

Mae’r trefnwyr yn amcangyfrif i dros 7,000 ddod i Ŵyl Fwyd Llanbed ddydd Sadwrn. Cynhaliawyd y

Ras Tenovus 5K Llanbed

Cynhaliwyd Ras Tenovus 5k blynyddol Llanbed ddydd Sul 21ain Gorffennaf. Dechreuodd y ras a gorffen, gan

Blas ar Ŵyl Fwyd Llanbed 2019

Aeth y pedwar cymeriad yma rownd y stondinau yng Ngŵyl Fwyd Llanbed yn chwilio am y

Gŵyl y Glaniad cyntaf yn Llanbed

Dethlir Gŵyl y Glaniad yn Llanbed am y tro cyntaf eleni.  Cynhelir  y digwyddiad yng Nghlwb