Digwyddiadau Archive

Cneifio Llambed 2018

Cynhaliwyd Cneifio Llambed unwaith yn rhagor eleni ar yr 21ain o Orffennaf, ar Fferm Capeli, Cribyn

Rhaglen Eisteddfod Llanbed

Mae hi’n fis Awst, sy’n golygu bod Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2018

Rasys Cledlyn Cylch Meithrin Cledlyn

Ar brynhawn braf o Sul yng nghanol mis Gorffennaf fe gynhaliwyd Rasys Cledlyn ar safle ysgol

Diwrnod Hwyl Llanllwni 2018

Ar brynhawn Sadwrn 7fed o Orffennaf cynhaliwyd Diwrnod Hwyl Llanllwni a drefnwyd ar y cyd rhwyng

Croeso nôl i ŵyl Pêl-Droed Llambed!

Ar ddydd Sadwrn Mehefin 16eg, ar gaeau’r Brifysgol, croesawyd nôl Gŵyl Pêl Droed Llambed ar ôl

Bandiau o Gymru yn Neuadd Fictoria

Bydd bandiau o Gymru yn perfformio yn Neuadd Fictoria Llanbed nos Sadwrn 30ain Mehefin.  Trefnir y

Cyfle i gyfrannu at un o brif eisteddfodau Cymru

Fel sawl digwyddiad arall, mae Eisteddfod Llambed – neu Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont

Menywod yn Arwain

Am 7 o’r gloch ar nos Fawrth, y 19eg o Fehefin cynhelir digwyddiad o’r enw “Menywod

Wythnos fawr i adloniant ysgafn Gymraeg yn Llanbed

Llanbed fydd prifddinas adloniant ysgafn Gymraeg yn y dyddiau nesaf gyda Gig Parêd Gŵyl Dewi Llanbed

Taith Tractors Drefach 2018

Fe wnaeth cyfanswm o 76 o dractorau cyrraedd Maes yr Onnen, Drefach Llanwenog ar fore Sul