Dathlu Archive

Sefydlu gweinidog newydd

Ddydd Sadwrn yma, 12 Ionawr, bydd oedfaon i sefydlu’r Parchedig Athro Densil Morgan yn weinidog ar

Dros 600 stori ar Clonc360

Ar drothwy blwyddyn newydd mae Papur Bro Clonc a Chwmni Golwg yn gallu dathlu bod dros

Cofiwch wario yn eich siopau lleol!

Dyna oedd neges Gillian Elisa, Gwestai Arbennig Noson Siopa Hwyr Llanbed eleni, wrth iddi groesawi’r dorf

Pobl o bob oed, o bob cenedl yn y Plygain

Unwaith eto eleni roedd Capel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbed dan ei sang ar gyfer

Taith Dractorau CFFI Llanllwni

Ar ddydd Sul y 4ydd o Dachwedd cynhaliwyd taith dractorau i gloi dathliadau 75 mlynedd Clwb

#SteddfodCardi

Wel na beth o’dd ‘Steddfod! Un wahanol iawn i’r arfer gan bo fi ffili cystadlu, ond

Hari yn bowlio dros Gymru

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Hari Butten o Gellan wedi bod yn brysur yn paratoi

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Mae oedfa ar fore Sul Gŵyl y Banc mis Awst yn oedfa sy’n rhan o ddathliadau

Canlyniadau gwych Ysgol Bro Pedr

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Ysgol Bro Pedr, Llanbed a fu’n llwyddiannus yn arholiadau’r haf eleni. Roedd

Huw yn cyrraedd y brig eleni eto

Pencampwr gyda hwrdd yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd ac ennill cystadleuaeth barddoniaeth Filanél yn yr