Dathlu Archive

Merch o Lanwnnen yn ymddangos am y tro cyntaf i Dîm Cymru

Ar ddydd Iau yr 31ain o Hydref, cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru eu tîm o fenywod i

Sefydliad y Merched Coedmor 1949-2019

Sefydlwyd y gangen gyntaf erioed o Sefydliad y Merched yn Ontario, Canada yn y flwyddyn 1897,

Tîm Swyddogion newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ddiweddar, apwyntiwyd tîm newydd o Brif Swyddogion yn Ysgol Bro Pedr ar gyfer y flwyddyn

Dechrau da i Glwb Hoci Llanybydder

Ar ddydd Sadwrn y 5ed o Hydref, dechreuodd Clwb Hoci Llanybydder eu tymor yng Nghynghrair 4

Côr Cwmann: Cyngerdd Mawreddog

Dyma luniau o’r Cyngerdd Mawreddog llwyddiannus gynhaliwyd gan y Côr yng nghwmni Ellen Williams, Kees Huysmans

Canlyniadau TGAU – clod i Fro Pedr

Heddiw, derbyniodd disgyblion ysgolion uwchradd y wlad eu canlyniadau TGAU. Aeth Clonc360 i Ysgol Bro Pedr i holi

Llwyddiant Bowlio Llambed

Mae llwyddiant aelodau Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan yn parhau ar ôl penwythnos o wobrau yn

Huw Alltgoch yn ennill un o gystadlaethau llenyddol y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Huw Evans o Gwrtnewydd am ennill cystadleuaeth am ei ddawn ysgrifennu yn yr Eisteddfod

Aled Wyn Thomas yn cyrraedd y brig yn y Genedlaethol

Llongyfarchiadau i Aled Wyn Thomas, Llanwnnen ar ei lwyddiant mawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Enillodd

Rhaglen Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 2019

Efallai bod gweld llwyddiannau’r Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon wedi’ch ysgogi i gystadlu yn un o