Y Prifardd Mererid Hopwood, Caerfyrddin, oedd yn annerch yn Oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llanbedr