Crefyddol Archive

Cymanfa Ganu Undodiaid Ceredigion

Cynhaliwyd Gymanfa Ganu 124ain Undeb Gerddorol Undodiaid Ceredigion yng Nghapel Ciliau Aeron ar ddydd Sul, Ebrill

Gymanfa’r Frenhines a’r Ffarmwr Ifanc

Ar nos Sul y 13eg o Fawrth, cynhaliwyd digwyddiad blynyddol yng nghalendr y Ffermwyr Ifanc yn

Swyddogion newydd ym Mrondeifi

Mae swyddogion newydd wedi eu penodi yng Nghapel Undodaidd Brondeifi, Llanbed.  Wedi i gyfnod Meinir a Wyn Jones, Hendai, ddod i

Gŵyl y Geni yn Noddfa

Eleni am y tro cyntaf, cynhyrchwyd posteri a thaflenni syml gan eglwys y Bedyddwyr yn Noddfa,

Sioe Nadolig Ysgol Sul Eglwys Sant Pedr Llanybydder

Yn Eglwys Sant Pedr Llanybydder ar yr  20fed Rhagfyr, o’dd ychydig o broblem gyda ni, wrth

Carol, Cerdd a Chân

Am yr 28ain mlynedd, cynhaliwyd Carol, Cerdd a Chân – cyfuniad o gyngerdd ac oedfa Gristnogol

Mae’r Nadolig yn nesáu yn nhref Llanbed

Mae gwirioneddol naws y Nadolig yn nhref Llanbed a hynny ar drothwy mis Rhagfyr.  Ddoe cynhaliwyd

Gwerslyfr Newydd ar gyfer Ysgolion Sul

Llongyfarchiadau i ddau o aelodau Noddfa, Llambed, Ann Morgan a Delyth Morgans Phillips, sy’ wedi cydweithio

Oedfa Ddiolchgarwch Ysgol Sul Noddfa

Mae aelodau Capel Noddfa yn edrych ymlaen at Oedfa Ddiolchgarwch yr Ysgol Sul y dydd Sul yma

Cwrdd Diolchgarwch Ysgol Sul Eglwys Llanybydder

Bore Dydd Sul, 18eg Hydref, roedd y cwrdd yng ngofal yr Ysgol Sul. Ond, dim jyst