Chwaraeon Archive

Taith Tre hafod – Tre hopcin

Ar ddiwrnod olaf hyfryd mis Hydref bûm ar daith gerdded Cymdeithas Edward Llwyd i ardal rhwng Pont-y-pridd

Deg uchaf i Dylan yn Eryri

Teithiodd cynrychiolaeth gref o glwb rhedeg Sarn Helen i gystadlu ym Marathon Eryri ddydd Sadwrn diwethaf

Cerddedigion 2015

Ar nos Wener 18eg Medi 2015 cynhaliwyd taith gerdded ‘Cerddedigion’ dan ofal Canolfan Hamdden Llambed. Taith

Llwyddiant Sir, Cymru a dathlu 90 oed

Mae Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan wedi cael llwyddiant mawr tymor yma. Dechreuwyd pan enillwyd cynghrair

Meistri Dartiau Llanbed

Ar nos Fercher, roedd Llanbed yn ganolbwynt y Byd Dartiau gyda Noswaith Meistri Dartiau Llanbed yn

Great North Run

Ar Ddydd Sul, Medi 13eg roedd tua 57 mil o redwyr yn llenwi strydoedd Newcastle Upon

Ironman Cymru, 2015

Yn gynnar ar fore’r 13eg o Fedi roedd dros 2000 o gystadleuwyr wrthi’n ymgasglu ar draeth

Merched lleol yn taclo Mynyddoedd Rhodope, Bwlgaria

Mae dwy ferch leol wedi llwyddo unwaith eto i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth Rhedeg Mynydd. Mae

Cyfleoedd Chwaraeon y Tymor Newydd

Gyda thymor yr hydref ar fin dechrau mae clybiau chwaraeon lleol yn apelio am chwaraewyr ifanc

Meistri Dartiau Llambed

Ym mis Medi bydd nosweth arbennig o Dartiau yn digwydd nn Neuadd Fictoria pryd bydd pencawmpwr y