Chwaraeon Archive

Ras yr Iaith yn dychwelyd i Lanbed eleni ac yn ehangu

Yn 2014 cynhaliwyd Ras yr Iaith am y tro cyntaf, sef ras hwyl, heb fod yn

Colli gobaith wrth i ladron dorri mewn i Glwb Rygbi Llanbed

Mae aelodau Clwb Rygbi Llanbed wedi eu siomi’n ofnadwy heddiw o ddarganfod bod lladron wedi torri

Mwynhewch lwybr cerdded cylchol pum milltir Cellan

Bydd cerddwyr ardal Clonc a thu hwnt yn elwa o brosiect newydd sy’n anelu at agor

Penwythnos Dartiau Llambed

Ym mis Mai bydd Llambed yn gartref i Benwythnos cyntaf Dartiau y dre. Bydd hyn yn

Pêl-droedwyr ifanc yn chwarae yn Llundain

Cafodd dau fachgen ifanc lleol ddiwrnod bythgofiadwy wrth iddynt deithio i Arsenal i chwarae dros garfan dan

Llwyddiant Ras Llanwenog

Daeth criw da ynghyd i gystadlu yn Ras Hwyl Llanwenog fore dydd Sul, a manteisiwyd ar

Taith Tre hafod – Tre hopcin

Ar ddiwrnod olaf hyfryd mis Hydref bûm ar daith gerdded Cymdeithas Edward Llwyd i ardal rhwng Pont-y-pridd

Deg uchaf i Dylan yn Eryri

Teithiodd cynrychiolaeth gref o glwb rhedeg Sarn Helen i gystadlu ym Marathon Eryri ddydd Sadwrn diwethaf

Cerddedigion 2015

Ar nos Wener 18eg Medi 2015 cynhaliwyd taith gerdded ‘Cerddedigion’ dan ofal Canolfan Hamdden Llambed. Taith

Llwyddiant Sir, Cymru a dathlu 90 oed

Mae Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan wedi cael llwyddiant mawr tymor yma. Dechreuwyd pan enillwyd cynghrair