Chwaraeon Archive

Penwythnos Dartiau Cyntaf Llambed

Dros y penwythnos fe wnaeth Clwb Rygbi Llambed a thîm hybu lleol “Bishop of Bedlam” gynnal

Mel yn bowlio yn Awstralia

Yn ystod mis Ebrill bu Melanie Thomas o Glwb Bowlio Llanbed allan yn Awstralia yn cystadlu

Y Ffeinal i dîm rygbi dan 16 Llanbed

Wel – gêm a hanner! Beth mwy alla i ddweud?  Roedd Tîm dan 16 Llanbed yn

Taith Elusennol er cof am Greg Evans

Ar ddydd Sul, Mai 1af, mae Clwb Moduro Llanbed a’r Cylch yn trefnu Taith Elusennol ar

Da iawn tîm rygbi dan 16 Llanbed!

Ar y 3ydd Ebrill teithiodd tîm dan 16 Llanbed i Lanelli i chwarae yn erbyn tîm

Bowlio yn Seland Newydd

Llongyfarchiadau i Anwen Butten o Glwb Bowlio Llanbed ar ennill medal arian mewn gêm brawf Chwe

Duathlon Tregaron: Llwyddiant lleol

Roedd llwyddiant i’r pâr o ardal Llanbed, Sion Price a Gareth Hodgson, yn Duathlon Tregaron oedd

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddathlu Llanbed fel man geni rygbi Cymru

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i ddathlu Llanbed fel man geni rygbi

Ras yr Iaith yn dychwelyd i Lanbed eleni ac yn ehangu

Yn 2014 cynhaliwyd Ras yr Iaith am y tro cyntaf, sef ras hwyl, heb fod yn

Colli gobaith wrth i ladron dorri mewn i Glwb Rygbi Llanbed

Mae aelodau Clwb Rygbi Llanbed wedi eu siomi’n ofnadwy heddiw o ddarganfod bod lladron wedi torri