Chwaraeon Archive

Taith Feicio a Bryan yr Organ er lles JDRF

Ar ddydd Sadwrn 20fed o Awst cynhaliwyd diwrnod o weithgareddau yng Nghlwb Rygbi Llambed i godi

Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016

O ddydd Gwener y 19fed Awst hyd y 21ain, bydd Pencampwriaeth Rygbi Cyffwrdd Ieuenctid 2016 yn

Llwyddiant i Sarn Helen yn ras 5k Tenovus

Llwyddiant i redwyr Sarn Helen yn ras 5k Tenovus Dros y penwythnos, fe gynhaliwyd ras redeg

Tîm dan 6 Llambed yn ennill Twrnament Pêl-droed Bow Street

Daeth llawer o bêl-droedwyr ifanc nôl â medalau a thariannau gyda nhw’r penwythnos diwethaf.  Fe gyrhaeddodd ddau

Llanbed yn cefnogi Ras yr Iaith

Ddydd Iau hyn bydd Ras yr Iaith yn pasio trwy’r ardal, ac mae’r gefnogaeth ariannol wedi

Dau frawd yn Beicio o Budapest i Berlin

Ar ddydd Sadwrn, fe fydd Rhys a Rhodri Price, dau frawd o Lambed, yn dechrau taith o 700 o

Ras Fynydd Sarn Helen 2016

Roedd yr awyr yn glir a’r tywydd yn ffafriol iawn ar gyfer Ras fynydd Sarn Helen

Penwythnos Dartiau Cyntaf Llambed

Dros y penwythnos fe wnaeth Clwb Rygbi Llambed a thîm hybu lleol “Bishop of Bedlam” gynnal

Mel yn bowlio yn Awstralia

Yn ystod mis Ebrill bu Melanie Thomas o Glwb Bowlio Llanbed allan yn Awstralia yn cystadlu

Y Ffeinal i dîm rygbi dan 16 Llanbed

Wel – gêm a hanner! Beth mwy alla i ddweud?  Roedd Tîm dan 16 Llanbed yn