Chwaraeon Archive

Ras Fynydd Sarn Helen

Ar 20fed o Fai eleni cynhaliwyd ras hynaf y Clwb unwaith eto a daeth 39 i

Timoedd pêl-droed o bell ac agos yn Llanybydder

Ar benwythnos Mai 19eg a 20fed, cynhaliwyd Twrnament Pêl-droed blynyddol Clwb Pêl-droed Ieuenctid Llanybydder ar gae Rygbi

Trydydd Penwythnos Dartiau

Dros Benwythnos Gŵyl y Banc, gwnaeth tîm cwmni hybu Dartiau sydd yn dod o Lambed, ‘Bishop of Bedlam Promotions’,

Ras Dyffryn Cledlyn

Ar brynhawn y 7fed o Fai, cynhaliwyd Ras Cyntaf Ysgol Dyffryn Cledlyn yng nghanol heulwen braf.

Cytundeb i Academi Criced i Tomos

Mae’n bosib i chi ddarllen am Tomos Jones y cricedwr ifanc yn rhifyn Ebrill Papur Bro Clonc. 

Diddordeb mewn chwarae pêl-rwyd?

Mae Llewod Llambed yn glwb pêl-rwyd newydd sbon i ferched neu fenywod Llanbedr Pont Steffan. Prif

Pumed Gemau Gymanwlad i Anwen

Cafodd Anwen Butten o Glwb Bowlio Llanbed ei dewis i chwarae yn y Gemau Gymanwlad am

Ewyllys da teulu lleol

Mae teulu lleol wedi bod yn weithgar iawn yn codi arian sylweddol tuag at elusennau yn

Cofio’r Llewod yn Llanbed

Aled Evans yn sôn am noson ryfeddol o rygbi Mae’n ddeugain mlynedd eleni ers i bymtheg

Plant Mewn Angen 2017

Ar ddydd Gwener 17eg Tachwedd bu staff a chwsmeriaid Canolfan Hamdden Llambed yn cymryd rhan mewn