Chwaraeon Archive

Dechrau da i Glwb Hoci Llanybydder

Ar ddydd Sadwrn y 5ed o Hydref, dechreuodd Clwb Hoci Llanybydder eu tymor yng Nghynghrair 4

Ffyddlon, ffiers, ffabiwlys!

Mae Rhian Jones yn Uwch achubwr bywyd, hyfforddwr personol ac yn hyfforddwr ffitrwydd cynllun atgyfeirio yn Llanbed,

Sêr rygbi ifanc lleol ar y ffordd i Awstralia

Mae Jac Williams o Lanbed a Carwyn Rosser o Drefach sydd ill dau yn chwaraewyr i

Haf Clwb Sarn Helen

Dros fisoedd yr haf eleni bu aelodau Clwb Sarn Helen yn cystadlu neu gymryd rhan mewn

Llwyddiant Bowlio Llambed

Mae llwyddiant aelodau Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan yn parhau ar ôl penwythnos o wobrau yn

Cneifio Llambed 2019

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn yng Nghneifio Llambed eleni a gynhaliwyd ar yr 20fed o Orffennaf ar

Ras Tenovus 5K Llanbed

Cynhaliwyd Ras Tenovus 5k blynyddol Llanbed ddydd Sul 21ain Gorffennaf. Dechreuodd y ras a gorffen, gan

Timoedd Pêl-droed o bell ac agos yn Llambed

Ar ddydd Sadwrn Mehefin 15fed ar gaeau’r Brifysgol eleni cynhaliwyd ail Ŵyl Pêl Droed Llambed. Ar

Criw o Sarn Helen yn codi arian i Parkinson’s UK

Ar ddydd Sadwrn 22ain o Fehefin fe ddaeth grŵp o feicwyr Sarn Helen sef Tim Strang,

Postmon lleol yr arwr lleol!

Ar y 10fed o Fai fe wnaeth y dyn post poblogaidd, Barry Davies o Lanbed, ddechrau