CFfI Archive

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yn Rali Sir Gâr

Mae hi wedi bod yn fis prysur arall i ni yn Llanllwni. Ac hefyd yn fis

Cymanfa Llanllwni yn codi’r to gan godi arian at y Sioe Fawr

Dathlwyd y Pasg mewn steil gyda ni yng Nghapel Nonni; codwyd arian i’r sioe a phawb

Ar dy feic … Her CFfI Sir Gâr

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Llysgenhadon a Chadeirydd C.Ff.I. Sir Gâr wedi bod yn brysur

Cwrs y Cardi – Seiclo’r 75

Dydd Sadwrn yr 8fed o Ebrill. Dyddiad sydd wedi’i selio yn fy meddwl ers misoedd am

Llwyddiant i CFfI Cwmann

Parhaodd blwyddyn y clwb ym mis Tachwedd gyda chwis y pwyllgorau lleol ar y 4ydd. Braf

Dechrau prysur i flwyddyn CFfI Cwmann

Ar y 9fed o Fedi cynhaliwyd noswaith gyntaf y clwb am y flwyddyn i groesawu aelodau

Sioe a Threialon Cŵn Defaid C.Ff.I. Llanllwni 2016

Cynhaliodd C.FF.I. Llanllwni Sioe a Threialon lwyddianus dros ben ddydd Llun Gŵyl y Banc.  Fe dywynnodd

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2016

Cynhaliwyd 36ain Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Cystadlaethau Barnu Stoc Sioe Amaethyddol Llanbed

Cafwyd cychwyn i gystadlu Sioe Llanbed nos Lun yr 8fed o Awst yn Bayliau, Cellan, gyda

CFfI Cwmann yn Rali Sir Gâr 2016

Ar ôl oriau ac oriau o baratoi cyrhaeddodd diwrnod Rali Sir Gâr 2016 a gynhaliwyd ar