CFfI Archive

Gymanfa Ganu hwylus yng Nghapel Bethel, Silian

Ar nos Sul y 6ed o Hydref, cynhaliwyd Gymanfa Ganu C.Ff.I. Bro’r Dderi gyda’r £680 a

Sioe C.Ff.I. Llanllwni 2019

Ar ddydd Llun Gŵyl y Banc eleni daeth cymuned Llanllwni ynghŷd ar gaeau Abercwm ar gyfer

Llanwenog yn dod i’r brig yn y Rali

Mae Mis Mai yn fis prysur iawn yng nghalendr y ffermwyr ifanc wrth i bawb paratoi

Rali CFfI Sir Gaerfyrddin – Clwb Cwmann 2019

Mi roedd hi’n ddiwrnod braf a CFfI Cwmann yn barod am ddiwrnod yn llawn dathlu a

Llwyddiant i Glwb Llanllwni!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni wedi bod wrthi’n brysur yn

Gwedd newydd i hen stori gan CFfI Pontsian

Ar gyfer y gystadleuaeth Hanner Awr o Adloniant eleni mae CFfI Pontsian wedi dewis rhoi gwedd

Hwyl a Heriau i Glwb Bro’r Dderi

Mae CFfI Bro’r Dderi yn ymwybodol o’r sialens o gael canlyniad da yng nghystadleuaeth Hanner Awr

Cystadleuaeth y CFfI yn gyfle i daclo’r diffyg sylw i hanes Cymru

Gwelodd aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni gyfle i ddefnyddio cystadleuaeth boblogaidd yr Hanner Awr Adloniant eleni

Taith Dractorau CFFI Llanllwni

Ar ddydd Sul y 4ydd o Dachwedd cynhaliwyd taith dractorau i gloi dathliadau 75 mlynedd Clwb

#SteddfodCardi

Wel na beth o’dd ‘Steddfod! Un wahanol iawn i’r arfer gan bo fi ffili cystadlu, ond