Cynhaliwyd Gymanfa Ganu 124ain Undeb Gerddorol Undodiaid Ceredigion yng Nghapel Ciliau Aeron ar ddydd Sul, Ebrill