Cerddorol Archive

Cyngerdd arbennig Eisteddfod yr Hanner Cant

Delyth Medi, Côr Canna, yn sôn am gryfder yr eisteddfod Mae arweinydd côr sydd â’i gwreiddiau’n

Aled Hall yn clodfori cyfleoedd Eisteddfod Llanbed

Y tenor yn hel atgofion am ennill ‘Llais Llwyfan’ am y tro cyntaf yn 1993 Mae

Glaston-Dderi 2017

Ar nos Iau 20fed o Orffennaf cynhaliwyd Glaston-Dderi, gŵyl gerdd flynyddol Ysgol y Dderi. Unwaith eto

Rhoi offerynnau cerdd i ysgolion

Y Llywydd a’i phrofiad o chwarae’r maracas Mae Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi ymgyrch i

Gig Haf Yr Urdd yn Llanbed, Gorffennaf 2017

Ar ôl llwyddiant arbennig Gig Blwyddyn Newydd yr Urdd, roedd hin ymgais mawr i mi drefnu

Eisteddfod ‘Aur’ Llanbedr Pont Steffan

Eleni, mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan yn dathlu’r hanner cant. Dyma un

Teilwng yw’r Oen yn mynd i Lundain

Mae tri o gorau Ceredigion gan gynnwys côr Corisma o Gwmann wedi cael gwahoddiad i berfformio

Noson Gomedi Clwb Rygbi Llanbed! 10.07.17

Cynhelir Noson Gomedi gyda Dan Thomas a Phil Cooper (gyda MC: Gary Slaymaker) yng Nghlwb Rygbi

Sglein ar Sioe Ddawns Sally Saunders

Ar nos Wener 7fed a’r 8fed o Ebrill, roedd Theatr Felin fach dan ei sang. Teulu

Y Wisg Werdd i Elonwy Davies Llanybydder

Am ei chyfraniad i ddiwylliant a Chymreictod yr ardal fe fydd Elonwy Davies o Lanybydder yn