Cerdded Archive

Taith Dros Fywyd 2017

Trefnwyd taith lwyddiannus arall ar y 23ain o Ebrill, sef y bedwaredd daith o’r bron i

Taith Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg

Prif nod Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg yw cerdded gwahanol lwybrau’r Plwyf, ond eleni buom yn cerdded

Taith 140 milltir o Fethlehem i’r Aifft yn codi bron i £20,000 i oleuo’r ffordd i ffoaduriaid

Ond 10 diwrnod cyn y Nadolig, mae staff a chefnogwyr yr elusen Cymorth Cristnogol wedi llwyddo

Taith Cinio Nadolig Cymdeithas Edward Llwyd yn Llanbed

“Doeddwn i erioed wedi clywed am yr hanesion hyn”, oedd ymateb un o’r cerddwyr dydd Sadwrn diwethaf,

Ffoi i’r Aifft – Taith Cymorth Cristnogol drwy ardal Llanbed

Heddiw, mae yna 65 miliwn o bobl yn ffoaduriaid ar draws y byd – y mwyaf

Pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed

Eleni rydym yn dathlu pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed yn 30 oed a daeth tyrfa dda ynghyd

Llanbed yn cefnogi Ras yr Iaith

Ddydd Iau hyn bydd Ras yr Iaith yn pasio trwy’r ardal, ac mae’r gefnogaeth ariannol wedi

Cerddwyr lleol yn codi arian tuag at Sefydliad Aren Cymru

Bu cerddwyr plwyf Pencarreg a Phlwyf Llanwenog yn cerdded heddiw i godi arian tuag at Sefydliad Aren

Taith Patagonia dros Ganolfan Cancr Felindre

Gyda thoriad gwawr ar Dachwedd 22ain 2015 dechreuodd Rhun a finne ar ein taith trawsatlantig grwydrol

Cwm Rheidol

Braf oedd cael cydgerdded gyda Cymdeithas Edward Llwyd lan yng Nghwm Rheidol dan arweinyddiaeth Rees Thomas