Cerdded Archive

Taith Coedwig Gymunedol Longwood

Daeth y syniad i wneud taith yn Longwood neu y Goedwig Hir yn Hydref y llynedd tra

Pont gerdded newydd yn Llanwnnen

Mae taith gerdded gylchol newydd ar gael yn Llanwnnen, yn Nyffryn Teifi, diolch i dîm hawliau

Mentro Mur Mawr China – Ryan Jones, yn codi arian at Tŷ Hafan

Mae Swyddog Heddlu o Lanbed ar ganol taith yn China’r wythnos hon i goncro’r Mur Mawr

Taith Dros Fywyd 2017

Trefnwyd taith lwyddiannus arall ar y 23ain o Ebrill, sef y bedwaredd daith o’r bron i

Taith Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg

Prif nod Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg yw cerdded gwahanol lwybrau’r Plwyf, ond eleni buom yn cerdded

Taith 140 milltir o Fethlehem i’r Aifft yn codi bron i £20,000 i oleuo’r ffordd i ffoaduriaid

Ond 10 diwrnod cyn y Nadolig, mae staff a chefnogwyr yr elusen Cymorth Cristnogol wedi llwyddo

Taith Cinio Nadolig Cymdeithas Edward Llwyd yn Llanbed

“Doeddwn i erioed wedi clywed am yr hanesion hyn”, oedd ymateb un o’r cerddwyr dydd Sadwrn diwethaf,

Ffoi i’r Aifft – Taith Cymorth Cristnogol drwy ardal Llanbed

Heddiw, mae yna 65 miliwn o bobl yn ffoaduriaid ar draws y byd – y mwyaf

Pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed

Eleni rydym yn dathlu pen-blwydd Cymdeithas Cerddwyr Llanbed yn 30 oed a daeth tyrfa dda ynghyd

Llanbed yn cefnogi Ras yr Iaith

Ddydd Iau hyn bydd Ras yr Iaith yn pasio trwy’r ardal, ac mae’r gefnogaeth ariannol wedi