Cerdded Archive

Taith i’r Swistir

Dyma ychydig o hanes fy ymweliad â’r Swistir diwedd mis Awst yng ngwmni fy wraig Elsie.

Postmon lleol yr arwr lleol!

Ar y 10fed o Fai fe wnaeth y dyn post poblogaidd, Barry Davies o Lanbed, ddechrau

Barry yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru

Mae postmon cyfeillgar o Lanbed ar fin dechrau ar her enfawr o gerdded 870 milltir Llwybr Arfordir

Taith Llanwenog yn codi £700

Mae £700 arall wedi eu codi at Gronfa Eisteddfod 2020 Llanwenog a Llanwnnen ar ôl i

Croeso i Gerddwyr yn ein tref

Mae Llanbedr Pont Steffan ar y ffordd i ennill statws Croeso i Gerddwyr, yn y gobaith

Parêd Gŵyl Dewi Llanbed yn mynd o nerth i nerth

Cafwyd chwip o Barêd yn Llanbed heddiw (4 Mawrth) gan gychwyn o Ysgol Bro Pedr am

Manon am goncro cylch yr Arctig ar ôl concro canser

Diwedd mis Mawrth bydd Manon Williams o Lambed yn teithio allan i Sweden i gwblhau her enfawr

Teithiau Tal-y-llychau a Llanfihangel Rhos y Corn

Dyma gyfuniad o hanes dwy daith a arweiniais i Gymdeithas Edward Llwyd yn ddiweddar, gyda’r tywydd yn

Teithiau Chwefror Cerddwyr Llambed

Mae’n benwythnos unwaith eto, a Cherddwyr Llambed wedi bod yn troedio ardal wahanol. Mae aelodau’r gymdeithas

Taith gerdded Dydd Sant Steffan

Cawsom ddiwrnod sych ar gyfer taith flynyddol Clwb Cerdded Pencarreg, gyda naw o drigolion yn elwa.