Cerdded Archive

Teithiau Chwefror Cerddwyr Llambed

Mae’n benwythnos unwaith eto, a Cherddwyr Llambed wedi bod yn troedio ardal wahanol. Mae aelodau’r gymdeithas

Taith gerdded Dydd Sant Steffan

Cawsom ddiwrnod sych ar gyfer taith flynyddol Clwb Cerdded Pencarreg, gyda naw o drigolion yn elwa.

Taith i Graig Cerrig Gleisiad

Beth ydych yn ei wneud ar Sadwrn niwlog di ysbryd? Wel, mynd gyda ffrindiau o Geredigion

Taith Coedwig Gymunedol Longwood

Daeth y syniad i wneud taith yn Longwood neu y Goedwig Hir yn Hydref y llynedd tra

Pont gerdded newydd yn Llanwnnen

Mae taith gerdded gylchol newydd ar gael yn Llanwnnen, yn Nyffryn Teifi, diolch i dîm hawliau

Mentro Mur Mawr China – Ryan Jones, yn codi arian at Tŷ Hafan

Mae Swyddog Heddlu o Lanbed ar ganol taith yn China’r wythnos hon i goncro’r Mur Mawr

Taith Dros Fywyd 2017

Trefnwyd taith lwyddiannus arall ar y 23ain o Ebrill, sef y bedwaredd daith o’r bron i

Taith Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg

Prif nod Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg yw cerdded gwahanol lwybrau’r Plwyf, ond eleni buom yn cerdded

Taith 140 milltir o Fethlehem i’r Aifft yn codi bron i £20,000 i oleuo’r ffordd i ffoaduriaid

Ond 10 diwrnod cyn y Nadolig, mae staff a chefnogwyr yr elusen Cymorth Cristnogol wedi llwyddo

Taith Cinio Nadolig Cymdeithas Edward Llwyd yn Llanbed

“Doeddwn i erioed wedi clywed am yr hanesion hyn”, oedd ymateb un o’r cerddwyr dydd Sadwrn diwethaf,