Cerdded Archive

Croeso i Gerddwyr yn ein tref

Mae Llanbedr Pont Steffan ar y ffordd i ennill statws Croeso i Gerddwyr, yn y gobaith

Parêd Gŵyl Dewi Llanbed yn mynd o nerth i nerth

Cafwyd chwip o Barêd yn Llanbed heddiw (4 Mawrth) gan gychwyn o Ysgol Bro Pedr am

Manon am goncro cylch yr Arctig ar ôl concro canser

Diwedd mis Mawrth bydd Manon Williams o Lambed yn teithio allan i Sweden i gwblhau her enfawr

Teithiau Tal-y-llychau a Llanfihangel Rhos y Corn

Dyma gyfuniad o hanes dwy daith a arweiniais i Gymdeithas Edward Llwyd yn ddiweddar, gyda’r tywydd yn

Teithiau Chwefror Cerddwyr Llambed

Mae’n benwythnos unwaith eto, a Cherddwyr Llambed wedi bod yn troedio ardal wahanol. Mae aelodau’r gymdeithas

Taith gerdded Dydd Sant Steffan

Cawsom ddiwrnod sych ar gyfer taith flynyddol Clwb Cerdded Pencarreg, gyda naw o drigolion yn elwa.

Taith i Graig Cerrig Gleisiad

Beth ydych yn ei wneud ar Sadwrn niwlog di ysbryd? Wel, mynd gyda ffrindiau o Geredigion

Taith Coedwig Gymunedol Longwood

Daeth y syniad i wneud taith yn Longwood neu y Goedwig Hir yn Hydref y llynedd tra

Pont gerdded newydd yn Llanwnnen

Mae taith gerdded gylchol newydd ar gael yn Llanwnnen, yn Nyffryn Teifi, diolch i dîm hawliau

Mentro Mur Mawr China – Ryan Jones, yn codi arian at Tŷ Hafan

Mae Swyddog Heddlu o Lanbed ar ganol taith yn China’r wythnos hon i goncro’r Mur Mawr