Celf a Chrefft Archive

Cyfle i gyfrannu at un o brif eisteddfodau Cymru

Fel sawl digwyddiad arall, mae Eisteddfod Llambed – neu Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont

Tristwch gwobrau Tristan

Disgybl o Ysgol y Dderi’n ennill gwobrau wythnosau ar ôl cael ei ladd Mae bachgen 11

Eisteddfod Capel y Groes 2018

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes ar ddydd Mercher, Ebrill 4ydd.  Roedd hi’n ddiwrnod digon gwlyb

Capel Saron Cwmtwrch yn rhan o ddarlun newydd

Darlun newydd gan yr artist Lizzie Spikes yn cynnwys capel o Ffarmers  Mae un o gapeli’r

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2017

Cynhaliwyd 37fed Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Arddangosfa Gelf Grŵp Llanfair Clydogau

Daeth y nodyn hwn i law oddi wrth yr arlunydd lleol Aerwen Griffiths am ddigwyddiad diddorol

Diarhebion hynafol yn ysbrydoli arlunwyr ifanc!

‘ARTiculate’ arddangosfa wreiddiol agorwyd yng Ngaleri 3 Y Ganolfan Cwiltiau Cymreig, Llanbed ar yr 2il o

Llwyddiant Llambed yng Ngŵyl Merched y Wawr

Mae Gŵyl Haf Genedlaethol Merched y Wawr yn cael ei chynnal yn flynyddol ym Machynlleth. Yn

Eisteddfod lwyddiannus arall yng Nghapel y Groes

Yn draddodiadol ar ddydd Mercher sy’n dilyn y Pasg cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen.

Gwneud crefftiau i’r cartref oherwydd anffawd yn y teulu

Mae Roy George sy’n 46 oed yn dod yn wreiddiol o Lanbed ond wedi byw yn