Busnes Archive

7 rheswm i fynychu Gŵyl Fwyd Llanbed y penwythnos nesaf

Pam mynychu’r ŵyl fwyd ar ddydd Sadwrn 27 Mehefin? Dyma 7 rheswm Sarah Ward… 1. Cyfle

Y gallu i wneud pobl i chwerthin

Un o dripledi yw David Priddey.  Saer Coed wrth ei alwedigaeth ac ef sy’n ateb cwestiynau

Dyfodol Hen Dafarn y Ram

Mae rhai trigolion pentref Cwmann yn gwrthwynebu cynlluniau perchennog Tafarn y Ram i droi defnydd yr

Daw â lles i fywyd llan

Mae swyddogion Papur Bro Clonc yn cynnal tri arolwg ar hyn o bryd er mwyn ceisio

Cydnabyddiaeth wych wrth dderbyn statws di-blastig

Mae Llanbedr Pont Steffan wedi ennill statws Cymuned Ddi-blastig! Mae llawer o’r diolch i’r holl drigolion,

Dathlu Dydd ein Nawddsant gyda Cawl a Chân

Fel rhan o ddathliadau tre Llanbed dros y penwythnos diwetha, trefnwyd noson “Cawl a Chân” gan

Dyluniad Cynllun Lle Llanbed wedi ei osod ar hen ffenestr Spar

Wythnos yn ôl fe osodwyd murlun feinyl ar ffenestr yr hen siop Spar yn Llanbed, i

Oes angen tai newydd yn Llanbed?

Wrth i hen adeilad Ysgol Ffynnonbedr gael ei ddymchwel yr wythnos ddiwethaf, mae llawer o bobl yn

Hamdden Llambed yn eich helpu i waredu effaith y twrci!

Gyda’r twrci, ‘brandy’ a mins peis nawr ond atgof ac addundedau blwyddyn newydd pawb yn ei

Cofiwch wario yn eich siopau lleol!

Dyna oedd neges Gillian Elisa, Gwestai Arbennig Noson Siopa Hwyr Llanbed eleni, wrth iddi groesawi’r dorf