Busnes Archive

Prif Weithredwr yn pwyso am gryfhau economi wledig

‘Cymru wledig wedi dioddef’ yn ôl Eifion Evans o Lanwnnen  Ers dechrau mis Hydref mae’r gŵr

Becws newydd i hen safle Briwsion

Cwmni Lewis o Lanfair Clydogau yn agor siop fara newydd  Mae cwmni o Lanfair Clydogau wedi

Cyfathrebu negeseuon byd amaeth

Fflur Sheppard, fferm Llandre, yn datgelu’r allwedd at lwyddiant  Mae merch o Lanbed yn datgelu mai

Busnes a’r Gymraeg yn Llambed

Ar brynhawn dydd Mercher, Hydref 18fed fe fydd Cered: Menter Iaith Ceredigion yn cynnal gweithdy ar ôl

Fferm Denmarc yn dathlu 30 mlynedd

Mae fferm 40 erw ym Metws Bledrws ger Llanbed wedi “gweddnewid yn llwyr” yn ôl un

Carreg filltir fawr i gwmni Gwili Jones

‘Siân Gwili’ yn taflu trem yn ôl ar y degawdau a fu… Mae’n saith deg mlynedd

Deiseb yn galw am achub y Llew Du

Mae deiseb ar-lein sy’n galw am achub gwesty’r Llew Du yn Llanbed bron iawn â chyrraedd

Pryder am swyddi wrth i’r Llew Du a Spar gau

Mae “cwmwl” dros tref Llanbed yn ôl un cynghorydd lleol, Elin Tracey Jones, wrth i westy’r

Rheilffordd drwy Lanbed a Llanybydder gam yn nes

Mae’r posibilrwydd o adeiladu gorsafoedd trên yn Llanbed a Llanybydder ar gyfer y rheilffordd o Gaerfyrddin

Gwledd o fwyd a diod

Cynhaliwyd Ffair Fwyd Llambed eleni ar ddydd Sadwrn 29ain Gorffennaf, ac unwaith eto roedd yr haul a’r