Busnes Archive

Carreg filltir fawr i gwmni Gwili Jones

‘Siân Gwili’ yn taflu trem yn ôl ar y degawdau a fu… Mae’n saith deg mlynedd

Deiseb yn galw am achub y Llew Du

Mae deiseb ar-lein sy’n galw am achub gwesty’r Llew Du yn Llanbed bron iawn â chyrraedd

Pryder am swyddi wrth i’r Llew Du a Spar gau

Mae “cwmwl” dros tref Llanbed yn ôl un cynghorydd lleol, Elin Tracey Jones, wrth i westy’r

Rheilffordd drwy Lanbed a Llanybydder gam yn nes

Mae’r posibilrwydd o adeiladu gorsafoedd trên yn Llanbed a Llanybydder ar gyfer y rheilffordd o Gaerfyrddin

Gwledd o fwyd a diod

Cynhaliwyd Ffair Fwyd Llambed eleni ar ddydd Sadwrn 29ain Gorffennaf, ac unwaith eto roedd yr haul a’r

Lawnsio ‘Totally Locally Llambed’ a’r FiverFest

Dydd Sadwrn diwethaf, lawnsiwyd Totally Locally Llambed ar Sgwâr Harford, ond beth yn gwmws yw e?

Cyfarfod Carwyn – blas o’r holi yn Llanbed

Trafnidiaeth, amaeth, addysg, iechyd a’r economi. Dyna rai o’r pynciau llosg mewn cyfarfod cyhoeddus gyda’r Prif

Record newydd i darw o Lanwnnen

Mae Geraint a Kim Williams o fferm Tynllyn, Llanwnnen wedi torri record newydd i frîd y

Blodyn o Benffordd ar restr fer ‘Planhigyn y Flwyddyn’

Mae blodyn sydd wedi cael ei ddatblygu ym Mhenffordd ger Cwmsychbant wedi cael ei enwebu ar

Cymeriadau Bro Llain y Castell, Llanbed

Cefais yr anrhydedd o ysgrifennu am Bryan a Mavis Beynon, Llain y Castell, neu’r Castle Green