Arall Archive

Ai diffyg olyniaeth yw tranc ein siopau traddodiadol?

Peth diflas yw gweld arwyddion ar siopau yn Llanbed eu bod yn cau, a nifer o

Coedwig Glyn Cothi – Taith Cymdeithas Edward Llwyd

Pleser oedd cael arwain taith ychydig wythnosau yn ol i Gymdeithas Edward Llwyd yn ardal Brechfa. Taith

Cymdogion yn cefnogi cyfaill

Bu trigolion ardaloedd cyfagos  yn dawnsio’n frwd mewn twmpath a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa Llangybi ar

Amgueddfa Llambed yn werth ei gweld

Mae’r Amgueddfa wedi bod ar agor ers blwyddyn bellach, ond mae’n syndod faint o bobol leol

Colli dau arwr

Mae’r heddlu wedi cyhoeddi enwau’r ddau ffrind a fu farw mewn damwain car neithiwr ger Peniel,

Cwmwl o dristwch dros y gymuned

Cafodd dau ddyn ifanc o’r ardal eu lladd mewn damwain angheuol yn ystod oriau mân y

Apêl am gefnogaeth i hen Gapel Cilgwyn Llangybi

Dyma sylwadau Odwyn Davies, Olmarch sydd yn weithgar iawn yn ardal Llangybi wrth geisio adfer hen

Carnifal a Mabolgampau Cwmann

Ar brynhawn godidog ar Fai 23ain, cynhaliwyd Carnifal a mabolgampau Cwmann ar gae’r pentref.  Roedd y

Enillwyr Cenedlaethol

Cyflwyno casgliad o waith T Llew Jones am tua 5 munud oedd y dasg ar gyfer

Taith Ar Dy Feic 2015

Ar Dy Feic 2015 – taith seiclo noddedig o John O’Groats i Lanybydder – 700 milltir