Arall Archive

Côr Cwmann yn diddanu ymwelwyr tramor â Longwood

Mae profiadau pleserus yn dod ar draws aelodau Côr Cwmann ambell dro, a dyna fu hanes y

Gwledd o Sioeau lleol yr Haf hwn

Cafwyd cystadlu da a diwrnod i’w gofio yn Sioe Feirch Llanbed ym mis Ebrill.  Ond mae

Digwyddiad Diadell y Dyfodol Tan y Graig yn denu tyrfa fawr

Daeth dros 150 o ffermwyr ynghyd i Silian ger Llambed yn ddiweddar i glywed mwy am waith

Lansiad Llyfr Euros Lewis – Theatr a Chymdeithas

Theatr a Chymdeithas Nos Wener 19eg Mehefin 7:30yh Dymuna Gwasg Carreg Gwalch a Theatr Felinfach eich

Anrhydedd Frenhinol i ferched lleol

Mae Tegwen Morris cyfarwyddwr cenedlaethol Merched y Wawr yn derbyn MBE ar restr anrhydeddau pen-blwydd y

Enfys yn cael ei choroni yn Rali Llanddewi Brefi

Dyma ganlyniadau Rali C.Ff.I. Ceredigion a gynhaliwyd yn Llanddewi Brefi ddoe. Dylunio a Chreu baner Môr Leidr – Caerwedos

Ai diffyg olyniaeth yw tranc ein siopau traddodiadol?

Peth diflas yw gweld arwyddion ar siopau yn Llanbed eu bod yn cau, a nifer o

Coedwig Glyn Cothi – Taith Cymdeithas Edward Llwyd

Pleser oedd cael arwain taith ychydig wythnosau yn ol i Gymdeithas Edward Llwyd yn ardal Brechfa. Taith

Cymdogion yn cefnogi cyfaill

Bu trigolion ardaloedd cyfagos  yn dawnsio’n frwd mewn twmpath a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa Llangybi ar

Amgueddfa Llambed yn werth ei gweld

Mae’r Amgueddfa wedi bod ar agor ers blwyddyn bellach, ond mae’n syndod faint o bobol leol