Arall Archive

Luned yn cipio cadair mewn Eisteddfod gofiadwy

Llongyfarchiadau i Luned Jones o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni am ennill cadair Eisteddfod Fferwmyr Ifanc Sir Gâr

Dewch i Eisteddfod Ddwl y Papurau Bro

Nos Wener hyn cynhelir Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion.  Mae’n noson unigryw – hollol anffurfiol, ond

Llwyddiant Sir, Cymru a dathlu 90 oed

Mae Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan wedi cael llwyddiant mawr tymor yma. Dechreuwyd pan enillwyd cynghrair

Meistri Dartiau Llanbed

Ar nos Fercher, roedd Llanbed yn ganolbwynt y Byd Dartiau gyda Noswaith Meistri Dartiau Llanbed yn

Sioe swclod Ceredigion

Nos Wener 18 Medi cynhaliwyd Sioe Swclod Cymdeithas Merlod Mynydd a Chobiau Cymreig Ceredigion. Cafwyd nifer

Cystadlu da yn y 25ain Ffair Ram

Cynhaliwyd y 25ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar y 12fed Medi. Cafwyd diwrnod teg o ran

Gwasanaeth Dathlu Bethel Parcyrhos 1840-2015

Pan oeddwn yn y ffermwr ifanc, deallais yn fuan mai dim ond unwaith y byddwn yn

Sioe a Threialon Cŵn Defaid CFFI Llanllwni 2015

Ar Ddydd Llun Gwyl Banc Awst 31ain 2015 cynhaliwyd Sioe a Threialon Cŵn Defaid blynyddol C.Ff.I

Merched lleol yn taclo Mynyddoedd Rhodope, Bwlgaria

Mae dwy ferch leol wedi llwyddo unwaith eto i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth Rhedeg Mynydd. Mae

Sioe Llanybydder 2015

Cynhaliwyd Sioe Llanybydder yng Ngwesty’r Llew Du Llanybydder, ddydd Sadwrn, 22ain Awst, gan Bwyllgor ariannu gweithgareddau