Arall Archive

Dau de = £4,200 … diolch i Ann ac Alan

“Anhygoel”, “syfrdanol”, “ffantastig” – dyna’r geiriau oedd yn cael eu defnyddio i ddisgrifio dau de prynhawn

Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

Mae addysgu, arweinyddiaeth a safonau yn Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi cael eu disgrifio fel ‘Rhagorol’ yn

Llanwenog yn dod i’r brig yn y Rali

Mae Mis Mai yn fis prysur iawn yng nghalendr y ffermwyr ifanc wrth i bawb paratoi

Postmon lleol yr arwr lleol!

Ar y 10fed o Fai fe wnaeth y dyn post poblogaidd, Barry Davies o Lanbed, ddechrau

Knockout Llanybydder

Ar y 26ain o Fai, cynhaliodd Pwyllgor Pentref Llanybydder ein diwrnod ‘It’s a Knockout’. Er y

Siân Elin yw enillydd cyntaf Talent Meithrin – Meithrin Talent

Mae Mudiad Meithrin a’r Urdd yn falch i gyhoeddi mai Siân Elin Williams o Bencarreg yw

Pypedau’n dod â gwobrau!

Pypedau oedd yn arwain y ffordd wrth i ysgolion cynradd ardal Clonc gipio nifer o wobrau

Y rali’n dod yn ôl i Lanwenog

Fe fydd Rali Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn dod yn ôl i ardal Clonc y flwyddyn nesa’

Carnifal a Mabolgampau Cwmann 2019

Ar Ddydd Sadwrn, 25ain o Fai, cynhaliwyd carnifal a mabolgampau blynyddol y pentref. Eleni, penderfynwyd peidio

Llyfrau Llafar Cymru ar gyfer pobl yn lleol

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n methu darllen oherwydd nam ar y golwg?  Oes gennych ffrind neu