Arall Archive

Trydanwr hapus, allblyg ac anturus

Peiriannwr Trydan o Gwmann sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc y mis hwn. Mae

Haf Clwb Sarn Helen

Dros fisoedd yr haf eleni bu aelodau Clwb Sarn Helen yn cystadlu neu gymryd rhan mewn

Taith i’r Swistir

Dyma ychydig o hanes fy ymweliad â’r Swistir diwedd mis Awst yng ngwmni fy wraig Elsie.

Cyfle i Wirfoddoli – Cyfle i Siarad Cymraeg

Ydych chi’n dysgu Cymraeg ar gwrs Canolradd neu Uwch? Neu dych chi’n siaradwr Cymraeg rhugl â’r amser

Ansicrwydd o hyd am ddyfodol y Brifysgol

Mae poblogaeth Campws Llanbed wedi haneru dros y pum mlynedd ddiwethaf, ond mae cynlluniau i ddatblygu’r

Dyn o Lanbed yn arwain cloddio Ystrad Fflur

Mae prosiect dan adain archeolegydd o Lanbed yn datgelu rhagor eto am un o brif safleoedd

Arian ar gael i adfywio canol tref Llanbed

Mae Llambed yn un o 6 thref sy’n  gymwys i dderbyn arian o gronfa werth £2.14m.

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog

Cynhaliwyd 39ain Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau, Sioe Gŵn a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar

Bwriad i ailgodi Marchnad y Ffermwyr Llanbed

Mae Lucy Watson, o’r siop fwyd annibynnol Watson and Pratt’s, a’r Cynghorydd Dinah Mulholland, yn bwriadu ailgychwyn

Canlyniadau TGAU – clod i Fro Pedr

Heddiw, derbyniodd disgyblion ysgolion uwchradd y wlad eu canlyniadau TGAU. Aeth Clonc360 i Ysgol Bro Pedr i holi