Arall Archive

Lansio Côr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae manylion Côr yr Eisteddfod

Merch o Lanwnnen yn ymddangos am y tro cyntaf i Dîm Cymru

Ar ddydd Iau yr 31ain o Hydref, cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru eu tîm o fenywod i

Twm yn taro ddwywaith

Enillydd Cadair a Choron Eisteddfod CFfI Ceredigion yw Twm Ebbsworth o Glwb Llanwenog. Yn ôl y

Mamis Mentrus yn mentro i Aberystwyth

Rydym yn grŵp o famau o ardal Llanbed/Llandysul sydd yn creu a gwerthu amrywiaeth o eitemau,

Sioe Ffasiwn arbennig Clwb Hoci Llanybydder

Eleni eto, cynhaliwyd digwyddiad codi arian gan aelodau Clwb Hoci Llanybydder er mwyn cadw’r clwb i

Diwrnod y Llynges Fasnach yng Nghwmann

Ar y 3ydd o Fedi 1939 cyhoeddodd Neville Chamberlain, Prif Weinidog Gwledydd Prydain ar y pryd,

Croesawu ffoaduriaid o Syria i Lanbed

Llanbed yw un o’r llefydd diweddara’ yng Ngheredigion i groesawu ffoaduriaid o Syria, gyda dau deulu

Sefydliad y Merched Coedmor 1949-2019

Sefydlwyd y gangen gyntaf erioed o Sefydliad y Merched yn Ontario, Canada yn y flwyddyn 1897,

Marchnad y Ffermwyr ar ei ffordd yn ôl

Fe fydd Marchnad y Ffermwyr yn ailddechrau yn Llanbed adeg y Pasg y flwyddyn nesa’ –

Cyrsiau lleol yn cynnig cyfle i’r Brifysgol yn Llanbed

Fe fydd y Brifysgol yn Llanbed yn dod yn ganolfan ar gyfer cyrsiau i bobol leol,