Codi ymwybyddiaeth o wastraff plastig oedd y nod heddiw gan ymgyrchwyr Llambed Di Blastig wrth erfyn