Caryl sy’n gwneud i bobl deimlo’n dda

Un o Lanbed sy’n datgelu cyfrinachau diddorol yn rhifyn Medi Papur Bro Clonc.  Mae Caryl Mair Herrick yn trin gwallt o ddydd i ddydd, ond mae tipyn mwy i’r ferch 30 oed na hynny.

Beth am ddarganfod beth oedd y peth mwyaf rhamantus a wnaeth rhywun iddi, neu le oedd y lle mwyaf annisgwyl iddi ddihuno yn y bore.  Datgelir y cyfan yn y rhifyn cyfredol o Bapur Bro Clonc.

Mae hi wedi mentro i fyd busnes ar ei phen ei hun ac yn dymuno ehangu i faes harddwch yn ogystal.  Mae’n wraig ac yn fam brysur ond newydd cwblhau Hanner Marathon Llanelli eleni.  Tipyn o gamp chwarae teg.

Cofiwch brynu eich copi personol chi o Clonc er mwyn darllen y golofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ ddifyr hon.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *