Brexit – Llanbed yn dangos y ffordd

Grwpiau o bobl yn trafod o amgylch bryddau

Y trafod ar droed yng nghyfarfod cyhoeddus Cytun

Llanbed oedd yr ardal gynta’ i gynnal cyfres genedlaethol o gyfarfodydd i drafod dyfodol Cymru ar ôl Brexit.

Fe ddaeth tua 25 o bobol ynghyd yn Ysgol Bro Pedr yr wythnos hon dan faner Cytûn, y corff ymbarél ar gyfer eglwysi Cristnogol Cymru.

Roedd Cytûn wedi gweithio gydag eglwysi lleol i drefnu’r digwyddiad er mwyn bwydo gwybodaeth i Weithgor Cymru ac Ewrop Cytûn a, thrwyddyn nhw, i ddylanwadu ar wleidyddion.

Y nod, meddai Gethin Rhys, Swyddog Polisi’r corff, oedd casglu barn a thrafod mewn ffordd agored ac ystyriol – roedd gwrando, meddai, yn bwysicach na phregethu.

“Doedden ni ddim eisiau i bobl geisio argyhoeddi ei gilydd ond, yn hytrach, i wrando ar ei gilydd a dangos parch at safbwyntiau ei gilydd.”

Roedd y pynciau’n cynnwys amaethyddiaeth,  Cymru a’r byd a symud poblogaeth, gyda’r trafodaethau yn digwydd yn Gymraeg ac yn Saesneg, mewn grwpiau bychain.

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *