Beth ddaw o’r hen ysgolion ym Mhlwyfi Llanwenog a Llanwnnen?

Ysgol Cwrtnewydd. Llun: Nia Wyn Davies.

Ysgol Cwrtnewydd. Llun: Nia Wyn Davies.

Fe fydd pobl plwyfi Llanwenog a Llanwnnen yn derbyn taflen fach trwy’r drws cyn hir yn holi eu barn nhw am ddyfodol adeiladau’r tair ysgol gynradd yn y cylch.

Y nod yw ceisio gweld a fydd y gymuned yn gallu gwneud defnydd o’r adeiladau wrth iddyn nhw ddod yn wag a rhoi cymorth i’r awdurdodau wrth iddyn nhw ystyried beth i’w wneud nesaf.

Ysgol Llanwenog. Llun: Nia Wyn Davies.

Ysgol Llanwenog. Llun: Nia Wyn Davies.

Fe fydd y tair ysgol – Cwrtnewydd, Llanwenog a Llanwnnen – yn dod yn wag ar ôl yr haf, pan fydd y plant i gyd yn mynd i Ysgol Dyffryn Cledlyn yn Drefach.

Dyma sy’n cael sylw tudalen flaen Papur Bro Clonc y mis hwn.  Ar ôl cael cyfarfodydd gyda’r ddau gyngor cymuned yn yr ardal, mae mudiad lleol – Cynghrair Ward Llanwenog – wedi rhoi taflen ddwyieithog at ei gilydd gydag ychydig gwestiynau yn holi am syniadau.

Nod y Gynghrair yw hybu bywyd y cymunedau yn y ward, yn enwedig y bywyd Cymraeg.  Dyma farn y Gynghrair “Mae’r tair ysgol wedi bod yn ganolfannau pwysig ym mywyd yr ardal ac mae’n hanfodol gweld a oes modd iddyn nhw barhau i gyfrannu i fywyd y cylch.”

Ysgol Llanwnnen. Llun: Nia Wyn Davies.

Ysgol Llanwnnen. Llun: Nia Wyn Davies.

Mae’r syniadau sydd gerbron eisoes yn amrywio o ddefnydd cymdeithasol i fusnesau bach cymunedol a defnydd twristiaeth.  Mae’r tri phentref a’r tri adeilad yn wahanol iawn ac mae’n bosib y bydd y syniadau’n amrywio llawer o ardal i ardal.

Y bwriad wedyn yw casglu’r syniadau at ei gilydd a dechrau trafodaeth i weld pa rai sy’n bosib.  Dyma gyfle felly i ddarllenwyr Papur Bro Clonc fynd ati i feddwl am syniadau o flaen llaw cyn i’r holiaduron eu cyrraedd.

Beth hoffech chi weld yn digwydd i’r dair ysgol?

 

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *