Ben Lake yn barod amdani

Ar ôl cael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion, mae’r bachgen o Lanbed yn dweud ei fod yn “barod i ddechrau ar y gwaith.”

Yn 24 oed, Ben Lake yw’r Aelod Seneddol ieuengaf yng Nghymru, ac fe gipiodd Ceredigion oddi wrth y Democratiaid Rhyddfrydol lle’r oedd Mark Williams wedi bod yn Aelod Seneddol ers 2005.

Roedd Mark Williams wedi amddiffyn mwyafrif o fwy na 3,000 yn Etholiad Cyffredinol 2015, ond eleni mae’r sedd wedi newid ei lliw gyda Phlaid Cymru yn trechu’r Democratiaid Rhyddfrydol o 104 o bleidleisiau.

Roedd rhaid ail-gyfri’r pleidleisiau ddwywaith yn ystod y noson yn y cyfrif yn Aberaeron, gyda’r cyhoeddiad swyddogol yn cyrraedd tua 6.30 y bore.

Materion gwledig

Mae Ben Lake wedi esbonio y bydd yn dechrau ar y trefniadau’n syth gan deithio i Lundain yr wythnos nesaf.

Ei neges bennaf yw bod angen “rhoi mwy o ystyriaeth i faterion gwledig.”

“Mae’n bwysig nad yw ardaloedd gwledig Cymru yn cael eu hanghofio gan San Steffan nag unrhyw lywodraeth arall – yn enwedig o ran trafodaethau Brexit,” meddai.

Rhywbeth arall sy’n bwysig iddo yw sicrhau bod llais pobol ifanc yn cael ei glywed.

 “Mae’n bwysig bod amrywiaeth o leisiau yn cael eu cynrychioli yn y siambr. Mae’n rhaid cael cydbwysedd rhwng y lleisiau ifanc a’r lleisiau mwy profiadol,” ychwanegodd.

Y stori’n llawn ar wefan Golwg360 … a holl ganlyniadau Cymru yn Etholiad Cyffredinol 2017.

Comments
  1. Dafydd Williams

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *