Ben – aelod newydd CFFI Ceredigion

Aelod newydd CFfI Ceredigion
Llun: Ben Lake, Plaid Cymru

Yr aelod seneddol yn cadw’r ddysgl yn wastad rhwng y clybiau i gyd

Yr Aelod Seneddol Ben Lake yw aelod mwya’ newydd CFfI Ceredigion, ond mae’r gwleidydd o Lanbed wedi penderfynu peidio ymaelodi ag un clwb yn benodol.

Mae’r Aelod Seneddol wedi ymuno â’r mudiad ar lefel y sir, ac yn ystod eisteddfod y clybiau ym Mhafiliwn Bont nos Sadwrn (Tachwedd 4) fe gafodd ei wahodd i’r llwyfan i gasglu’i garden aelodaeth.

Fe bwysleisiodd yr arweinydd nad oedd am ymuno â’r un clwb unigol ond, yn hytrach, am gefnogi’r cyfan.

Pan oedd Ben Lake yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Llanbed, bu’n aelod o glwb ffermwyr ifanc Llanddewi Brefi lle mae ganddo gysylltiadau teuluol, ac mae hefyd yn byw o fewn tafliad carreg i glybiau Bro’r Dderi a Llanwenog.

‘Calon’ cymunedau cefn gwlad

Mae’r Aelod Seneddol wedi canmol gwaith y ffermwyr ifanc gan ddweud mai dyma “galon” cymunedau cefn gwlad.

“Mae’r mudiad yn cynrychioli gymaint o bethau sy’n dda am yr etholaeth dw i’n ei chynrychioli: brwdfrydedd, cydweithio a pherthyn,” meddai.

“Mae strwythur democrataidd y mudiad a’r ffordd maent yn gweithredu o’r gwaelod lan i’w ganmol a byddwn i’n hoffi gweld mwy o fudiadau, cymdeithasau a sefydliadau yn gweithredu yn yr un modd.”

Mae’n canmol hefyd gwaith y mudiad i hybu’r Gymraeg lle mae’r iaith yn “rhan naturiol a chreiddiol o holl weithgarwch y CFfI.”

Gweld gwerth

Wrth ei groesawu mae Mererid Jones o Felin-fach, Cadeirydd y sir, yn falch ei fod yn

yn “gweld gwerth” mewn mudiad sydd “mor bwysig i bobol ifanc yng nghefn gwlad.”

“Rwy’n siŵr y bydd yr holl aelodau’n gwerthfawrogi ei gefnogaeth ac yn edrych ymlaen at ddod i’w nabod yn well yn rhai o weithgareddau’r mudiad.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *